#Dienst Burgerparticipatie

Gedeelde Begroting : kom uw projecten uitwisselen met onze deskundigen

Hebt u al een project voorgesteld voor de Gedeelde Begroting 2023 of bent u er nog steeds mee bezig? Wilt u er zeker van zijn dat het wordt geselecteerd voor de stemfase?

Meer

Gedeelde begroting: 529.230 € om nieuwe projecten te bedenken

Alle inwoners van 10 jaar en ouder mogen tot de 1ste mei een project voorstellen. De gemeente maakt daarvoor 529.230 € vrij, wat overeenkomt met 15 € per inwoner.

Meer

Gedeelde Begroting: Wat is de balans, een jaar na de stemming?

Een waar succes bij de bevolking: 367 voorgestelde projecten, bijna 5.000 mensen die een stem uitbrachten en uiteindelijk 31 geselecteerde projecten. Wat is de balans, een jaar later?

Meer

Eerste wijkbezoeken

De Vergadering van de Inwoners is samengesteld uit 100 Oudergemnaren, maar bestaat ook uit 10 Wijkvergaderingen. Hun rol? Ervoor zorgen dat bekommernissen van de wijk terechtkomen bij de gemeente.

Meer

De 2de vergadering van inwoners van Oudergem kwam bijeen op 21 mei 2022!

De installatievergadering van deze nieuwe Vergadering van Inwoners, met een mandaat van 2 jaar (2022/2023), werd gehouden in de Gemeente op zaterdag 21 mei 2022.

Meer

Een nieuwe ruimte voor lokale democratie

De Assemblee van de Inwoners van Oudergem is een nieuwe ruimte voor lokale democratie.

Meer

Hoe verloopt de tweede fase van de loting ?

Deze procedure heeft tot doel een statistisch gezien representatief panel samen te stellen.

Meer

Assemblee van de Inwoners van Oudergem : Welkom !

 

Geachte mevrouw, geachte heer,

Uw naam werd geloot in het kader van de eerste fase van de aanwijzing van de leden van de Assemblee van de Inwoners van Oudergem.

Om deel te nemen aan de tweede fase nodigen we u uit om onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen . De informatie die u verstrekt, blijft strikt vertrouwelijk.

Meer

Burgerparticipatie

Adresse, contact, missions,...

Meer

Gedeelde begroting: Projecten die gemiddeld 48.000 euro kosten

Projecten die gemiddeld 48.000 euro kosten en die invloed hebben op alle leeftijdsgroepen en alle buurten.

Meer

Lancering van groot project om Gemeentehuis te renoveren en in ere te herstellen

In de plaats van een simpele renovatie wordt het gemeentehuis volledig in ere hersteld.

Meer

Gedeelde Begroting: meer dan 200 projecten voorgesteld!

De eerste fase van de gedeelde begroting was op 30 april om middernacht afgelopen.

Meer

Vergadering van de Inwoners : contact nemen met de vertegenwoordigers van uw wijk

Uw Wijkvergadering (WV) maakt deel uit van de Inwonersvergadering : 10x10 Oudergemnaars die willekeurig zijn getrokken die gedurende 2 jaar deelnemen aan de grote beslissingen van de gemeente.

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Oudergem creëert een inwonersvergadering

Zij zal een sleutelrol spelen in het gemeenteleven.

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem

De Gedeelde Begroting van Oudergem heeft enkel betrekking op het grondgebied van de gemeente Oudergem. Projecten waarvoor de gemeente Oudergem niet bevoegd is, komen niet in aanmerking voor de Gedeelde Begroting.

Meer

Reglement betreffende de Assemblee van de Inwoners

De gemeente Oudergem wenst de inwoners beter te betrekken bij het uitstippelen van het overheidsbeleid.

Meer

Zal het lot U aanwijzen ?

De gemeente Oudergem heeft beslist een nieuwe ruimte voor lokale democratie te creëren: de Assemblee van de Inwoners van Oudergem .

Meer

Zal het lot U aanwijzen ?

De gemeente Oudergem heeft beslist een nieuwe ruimte voor lokale democratie te creëren: de Assemblee van de Inwoners van Oudergem .

Meer