Bestuur & Politiek

Transparantie - Artikel 6 §1-5

16.05.2019 – Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen

Artikel 6 §1er

De bestuurlijke overheden beschikken over een website die, op de homepagina, een makkelijk identificeerbare rubriek " transparantie " bevat.

Deze rubriek bevat minstens :

(...)

5° de oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, bevordering of vervanging voor alle betrekkingen die zij willen invullen, openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen na de aanwervings-, bevorderings- of vervangingsbeslissing, evenals de beslissingen tot aanwerving, bevordering vervanging voor de betrekkingen van de ambtenaren van niveau A die zij invullen, openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen vanaf de beslissing.

 

Vacatures

 

Publicaties

2021

 • 002/02.03.2021/B/0002 - Arbeidscontractanten: beëindiging van de dienst van een attaché (niveau A) ingevolge een reorganisatie van de Human Resources. Aanwijzing van een personeelslid van de Human Resources als opleidingsmanager en diversiteitsconsultant.

2020

 • 002/07.01.2020/B/0028 - Stedenbouw Dienst - Attaché verantwoordelijk van de dienst (niveau A) - Erkenning van de resultaten van het wervingsexamen
 • 002/14.01.2020/B/0100 - Aanstelling van een personeelslid als Contract Technisch Attaché (niveau A) voor de dienst Openbare Ruimte
 • 002/04.02.2020/B/0073 - opwaardering van een arbeidscontractant tot niveau A
 • 002/10.03.2020/B/0086 - Aanduiding van een  arbeidscontractant  in hoedanigheid van voltijds contractueel attaché – cultuurbeleidscoördinator (niveau A) voor een bepaalde duur, ter vervanging van een  arbeidscontractant
 • 002/30.06.2020/B/0049 - Aanstelling van een administratief secretaris van niveau A (Coördinatie van de Dienst voor Vredestichters en Interne Evaluatie)
 • 002/30.06.2020/B/0087 - Aanstelling van een administratief secretaris van niveau A - plaatsvervanger van het hoofd van de dienst Bevolking - Contractuele burgerlijke stand
 • 002/14.07.2020/B/0099 - Stedenbouw Dienst - Attaché verantwoordelijk van de dienst (niveau A) - Erkenning van de resultaten van het wervingsexamen
 • 002/22.07.2020/B/0073 - Arbeidscontractanten: Aanstelling van een attaché die verantwoordelijk is voor een afdeling (niveau A) voor de afdeling Stedenbouw / Milieu in het kader van een 4/5e keer vast dienstverband
 • 002/24.09.2020/A/0057 - Administratief personeel: Bevordering, in vast verband, tot de graad van eerstaanwezend attaché (A4) in overtal - Dienst Ontvangerij
 • 002/29.09.2020/B/0117 - Technisch personeel: Aanstelling van een technisch attaché - manager van de aanvragen voor een planningsvergunning (niveau A) op een voltijds contract voor de afdeling  Stedenbouw  - Milieu
 • 002/08.12.2020/B/0060 - Gesubsidieerd contractueel personeel: Verlenging van het contract van een attaché (Vredesdienst Coördinatie en Interne Evaluatie), niveau A, voltijds, met een contract van onbepaalde duur vanaf 6 januari 2021.

2019

 • 002/14.05.2019/B/0096 - Aanstelling van een gemachtigde als attaché - Coördinator grote projecten/verwijzingscontracten met doelstellingen (niveau A) voor de juridische dienst
 • 002/21.05.2019/B/0121 - Aanstelling van een personeelslid als contractueel attaché (niveau A) - bijkomende functie van 5 uur30 / week vanaf 1 juni 2019 en voor de volledige duur van het dienstverband van de houder.
 • 002/21.05.2019/B/0122 - opwaardering van een arbeidscontractant tot niveau A
 • 002/21.05.2019/B/0123 - opwaardering van een arbeidscontractant tot niveau A
 • 002/11.06.2019/B/0059 - opwaardering van een arbeidscontractant tot niveau A
 • 002/25.06.2019/B/0082 - Aanwerving van een functionaris met de rang van attaché - verantwoordelijk voor "burgerparticipatie" (niveau A)
 • 002/27.06.2019/A/0052 - Aanstelling van een gemachtigde in de rang van attaché - jurist(niveau A) voor de juridische dienst
 • 002/03.09.09.2019/B/0078 - opwaardering van een arbeidscontractant tot niveau A
 • 002/03.09.09.2019/B/0079 - opwaardering van een arbeidscontractant tot niveau A
 • 002/17.09.2019/B/0090 - opwaardering van een arbeidscontractant tot niveau A
 • 002/26.09.2019/A/0073 - Bevordering, op proef, tot de graad van eerstaanwezend attaché (A4) in overtal
 • 002/22.10.2019/B/0159 - Benoeming van een personeelslid als administratief attaché - Hoofd van de dienst Openbare Ruimte
 • 002/26.11.2019/B/0085 -  Opstarting van de procedure -  Benoeming van een administratief attaché  (niveau A) – Adjunct-verantwoordelijke van de dienst Bevolking-Burgelijke Stand
 • 002/17.12.2019/B/0104 - Verlenging van de aanduiding van  een arbeidscontractant  in hoedanigheid van voltijds contractueel attaché – cultuurbeleidscoördinator (niveau A)  - voor een onbepaalde duur