Bestuur & Politiek

Privacy statement - Formulier voor aanvraag van terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra.

Welke gegevens worden verwerkt?

 • Algemene gegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres
 • Bankgegevens: uw rekeningnummer
 • Gezondheidsgegevens: de gezondheidsvoorwaarden waardoor u in aanmerking komt om deze terugbetaling te genieten

Het gebruik van de website van de gemeente om uw aanvragen in te dienen impliceert dat ook andere gegevens worden verwerkt; u vindt de specifieke informatie in verband hiermee op de pagina Privacy Statement.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

We gebruiken uw gegevens om:

 • Uw aanvraag te registreren
 • Te bepalen of de terugbetaling aan u kan worden toegekend
 • De terugbetaling uit te voeren

De wettelijke grondslag is de uitoefening van het openbaar gezag, daar deze verwerking wordt gedefinieerd in het gemeentelijk reglement

Wie krijgt deze gegevens?

Uw gegevens worden enkel verwerkt door het gemeentebestuur en worden aan geen enkele andere private of openbare organisatie doorgegeven.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van één jaar vanaf de beslissing om de premie al dan niet toe te kennen.

Wat zijn uw rechten?

De wet staat u toe om:

 • duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens
 • een rechtzetting van uw gegevens te vragen
 • een afschrift van uw gegevens te krijgen (kosteloos voor de eerste aanvraag)
 • te vragen dat de gegevens worden gewist, voor zover we niet verplicht zijn om deze gegevens te bewaren
 • te vragen dat de verwerking van uw gegevens zou worden opgeschort (zonder ze te wissen)
 • uw toestemming voor verdere verwerking van uw gegevens in te trekken

Deze rechten gelden voor alle verwerkingen die gebeuren door het gemeentebestuur, maar bepaalde wetten en voorschriften kunnen deze rechten beperken.

Voor deze aanvragen gebruikt u het aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Voor alle vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens waarop u geen antwoord krijgt via bovenstaand adres, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@oudergem.brussels of per post naar ons algemeen adres, ter attentie van de DPO.

Indien u denkt dat een verwerking in strijd met de wetgeving is gebeurd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).