Bestuur & Politiek

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 september 2018

DE RAAD,
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet ;
NEEMT AKTE
- Van het proces-verbaal van onderzoek van de kas van de Regie van grondbeleid op datum van 30 september 2018 uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Onderhavige beraadslaging zal onder de vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.