Leven in Oudergem

Verklaring van wettelijke samenleving

Personen die een verklaring van wettelijke samenleving wensen af te leggen worde verzocht zich samen aan te melden bij het loket van de Burgerlijke Stand.

Voor te leggen documenten:
De schriftelijke verklaring wordt overhandigd tegen een ontvangstbewijs van de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats, en bevat de volgende nuttige inlichtingen:
- de namen, voornamen, geboorteplaatsen en –datums van beide partijen
- de gemeenschappelijke woonplaats
- de vermelding dat beide partijen vooraf kennis genomen hebben van de inhoud van de artikelen 1475 tot 1479 
 

Plaats :

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Beganne grond  - loket 8

Openingsuren