Verwerking van persoonsgegevens - weggeefwinkel

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deelname aan de weggeefwinkel.

 • "u" bent een internetgebruiker die een advertentie wilt publiceren om een object weg te geven of die geïnteresseerd is in een object dat door een andere internetgebruiker wordt aangeboden.
 • "wij' zijn het gemeentebestuur van Oudergem 1160 Brussel.
 • "de weggeefwinkel' is de webruimte waarop u advertenties plaatst of erop reageert.

Welke soorten gegevens worden verwerkt?

Wanneer u een account opent

 • De profielnaam die u registreert om u te identificeren
 • Uw e-mailadres
 • De foto die u kunt gebruiken als illustratie bij uw profielnaam
 • De talen waarvan u aangeeft dat u ze spreekt

Wanneer u geen account opent

 • De naam en het e-mailadres die u in het formulier invult worden alleen vermeld in de e-mail die naar de "weggever" wordt gestuurd. Het gemeentebestuur houdt hier geen enkel spoor van bij.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

De verzamelde gegevens worden op basis van uw toestemming gebruikt om:

 • U informatie toe te sturen met betrekking tot het beheer van uw account of uw advertenties (bijvoorbeeld: herstel van uw wachtwoord, ...)
 • Internetgebruikers die geïnteresseerd zijn in uw advertenties toe te laten contact met u op te nemen
 • De weggevers met wie u contact hebt opgenomen, te laten reageren op uw vragen
 • De andere gebruikers van de weggeefwinkel toe te laten om u te identificeren (profielnaam, profielfoto).

Wie krijgt deze gegevens?

Sommige gegevens (profielnaam, foto, talen) zijn zichtbaar in de advertenties die u publiceert. De andere gegevens van uw account worden buiten het gemeentebestuur aan niemand doorgegeven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 • De gegevens met betrekking tot uw account worden bijgehouden tot u uw toestemming intrekt.
 • De gegevens met betrekking tot uw advertenties worden bewaard tot uw advertenties worden verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om:

 • duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens
 • een rechtzetting van uw gegevens te vragen
 • een afschrift van uw gegevens te krijgen (kosteloos voor de eerste aanvraag)
 • te vragen dat uw gegevens gewist zouden worden
 • te vragen dat de verwerking van uw gegevens zou opgeschort worden (zonder ze te wissen)
 • uw toestemming voor verdere verwerking van uw gegevens in te trekken

Voor deze aanvragen gebruikt u het aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Als u geen genoegdoening krijgt met betrekking tot een vraag in verband met uw persoonsgegevens, kunt u onze gegevensbeschermingsfunctionaris contacteren:

dpo@oudergem.brussels

of per post op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsfunctionaris, Gemeentebestuur Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel.

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact