Bestuur & Politiek

VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales ;
Gelet op de maatschappelijke statuten van de intercommunale VIVAQUA, artikel 20
Gezien het volgende:
Op 20.12.2018 informeert VIVAQUA ons over de organisatie van een buitengewone algemene vergadering, waarvan de vernieuwing van de Raad van Bestuur één van de agendapunten is.
Een mandaten van bestuurder moet worden ingevuld.
Er werden aanvragen ontvangen namens:
  • 10.01.2019 - De Heer Vincent Molenberg, geboren op 07.07.1972, wonende Mulderslaan 42 te 1160 Oudergem
  • 17.01.2019 - De Heer Jeremy Van Gorp, geboren op 27.07.1989, wonende Vrijwilligerslaan 17/2 te 1160 Oudergem
De Heer Voorzitter verklaart de stemming open.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgen resultaat oplevert :
  • De Heer Vincent Molenberg - 26 stemmen
  • De Heer Jeremy Van Gorp - 4 stemmen
  • Onthouding - 0
De Heer Vincent Molenberg is bijgevolg aangewijzd als bestuurder bij de Intercommunale VIVAQUA.
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan VIVAQUA en aan de betrokkene.