VIVAQUA - Aanwijziging van twee afgevaardigden bij de Algemene Vergaderingen

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales ;
Gelet op de maatschappelijke statuten van de intercommunale VIVAQUA, artikel 20
Gezien het volgende:
Op 20.12.2018 informeert VIVAQUA ons over de organisatie van een buitengewone algemene vergadering, waarvan de vernieuwing van de Raad van Bestuur één van de agendapunten is.
Twee mandaten van afgevaardigden moeten worden ingevuld.
Er werden aanvragen ontvangen namens:
  • 14.01.2019 - De Heer Michel Blampain, geboren op 14.06.1968, wonende  Steenzwaluwenlaan 20 te 1160 Oudergem en Mevrouw Christine Bogaert, geboren op 04.01.1963, wonende René Stevenslaan 13 te 1160 Oudergem
  • 17.01.2019 - Mevrouw Martine Maelschalck, geboren op 17.09.1959, wonende Ernest Claeslaan 17 te 1160 Oudergem en Mevrouw Nathalie Wyns, geboren op 29.09.1973, wonende avenue des Argussenlaan 30 te 1160 Oudergem 
De Heer Voorzitter verklaart de stemming open.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgen resultaat oplevert :
  • De Heer Michel blampain en Mevrouw Christine Bogaert - 26 stemmen
  • Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Nathalie Wyns - 4 stemmen
  • Onthouding - 0
Mevrouw Christine Bogaert en de Heer Michel Blampain zijn bijgevolg aangewijzd als afgevaardigden bij de Algemene Vergaderingen van VIVAQUA.
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan VIVAQUA en aan de betrokkene.