De vos in de stad

De aanwezigheid van de vos in een stedelijke omgeving leidt soms tot irrationele angsten, vaak door een gebrek aan kennis of verkeerde informatie over dit dier. Het is echter belangrijk om te erkennen dat ongepaste reacties van de bevolking schadelijke gevolgen kunnen hebben, zowel voor de vossen zelf als voor mens en milieu. Het voeren van vossen kan bijvoorbeeld hun gebruikelijke vluchtafstand verkleinen, wat kan leiden tot problematische situaties voor alle betrokkenen.

HIER ZIJN ENKELE VEELVOORKOMENDE MISVATTINGEN OVER VOSSEN:

  • Ze doden katten: In werkelijkheid zijn vossen geen roofdieren die op katten jagen. In een stedelijke omgeving is er genoeg voedsel beschikbaar; bovendien zijn katten in staat zichzelf te verdedigen.
  • Ze vallen kippen aan: Vossen kunnen inderdaad kippen aanvallen, maar er zijn eenvoudige manieren om dit te voorkomen. De verantwoordelijkheid om de kippen te beschermen ligt dan ook bij de eigenaar.
  • Ze dragen ziektes over op mensen: Hoewel ze ziektes zoals hondsdolheid kunnen overdragen, is het belangrijk om te weten dat ook andere dieren zoals duiven, ratten en herten ziektes kunnen overdragen. Bovendien worden de Brusselse vossen regelmatig gecontroleerd op ziekten zoals vogelgriep, hondsdolheid en echinokokkose, waardoor het risico beperkt blijft. Uit deze monitoring blijkt dat de vossen in Brussel over het algemeen in goede gezondheid verkeren.
  • Er is een overpopulatie van vossen: In tegenstelling tot andere soorten zijn vossen territoriaal, wat de groei van hun populatie beperkt houdt. De beschikbaarheid van voedsel kan echter van invloed zijn op de grootte van vossenfamilies, zoals te zien is in stedelijke gebieden waar het voedselaanbod overvloedig is.
  • Er is een risico op aanvallen op mensen: Hoewel mensen altijd worden aangeraden om uit de buurt van vossen te blijven, is er in Brussel geen enkele bevestigde aanval op mensen geregistreerd.

Samenleven met de vos is heel goed mogelijk en wenselijk: de vos heeft zijn plaats in de stad en is zelfs onze bondgenoot, want een enkele vos kan zich voeden met maar liefst 6000 muizen per jaar! Bovendien past een vos die in de stad is geboren zich perfect aan deze specifieke omgeving aan en jaagt hij niet op dezelfde manier als een vos die in het wild is geboren.

Het is van essentieel belang om te voorkomen dat vossen worden gevoerd (opzettelijk of onopzettelijk) en om afvalbakken (koop harde afvalbakken) en kippenhokken goed af te schermen.

Vergeet niet dat, behalve in een paar specifieke gevallen, het voederen van wilde dieren in de openbare ruimte verboden is. (Je kunt de webpagina "Mogen we wilde dieren voeren" raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp).

Als er vossen in je tuin aanwezig zijn, is het belangrijk om voedsel en afval buiten hun bereik te houden en niet te proberen ze te benaderen of te lokken.

Kortom, ga niet ingrijpen en laat de vossen in alle rust hun leven leiden. Je kunt ze dan vanaf een afstand observeren.

Het is ook cruciaal om kinderen te leren hoe ze zich moeten gedragen in de aanwezigheid van vossen en om hun handen te wassen na elk contact met uitwerpselen of voorwerpen die in de buurt van vossen zijn geweest.

Als er een probleem zou ontstaan door de aanwezigheid van een vos of een vossenhol, vergeet dan niet dat de rode vos een strikt beschermde diersoort is (Ordonnantie van 1 maart 2012 inzake natuurbehoud). Het is daarom verboden om vossen te doden, vangen, verplaatsen of verstoren. Onder bepaalde voorwaarden kan echter van deze bepalingen worden afgeweken. (Je kunt de afwijkingsprocedure raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp).

Bedenk echter wel dat er veel vossen in Brussel zijn en dat elk vrijgekomen territorium waarschijnlijk snel door een andere vos zal worden bezet. Dit zou een vos kunnen zijn die zich al in het territorium bevindt en zich opwerkt in de gevestigde hiërarchie, of een vreemde vos die op zoek is naar een territorium. De flexibiliteit en inwisselbaarheid van individuen verklaart waarom het vangen of elimineren van een vos over het algemeen niet effectief is.

DODE VOS

Als je een dode vos ziet, moet je absoluut vermijden om hem aan te raken. Deze aanbeveling geldt trouwens voor alle kadavers van dieren.

Neem zo snel mogelijk contact op met de bevoegde dienst, afhankelijk van de locatie van het kadaver:

  • Ligt het lichaam op een gewestweg of in een groene ruimte die door het Gewest wordt beheerd (gewestelijk park, bos), neem dan contact op met Leefmilieu Brussel op 02/775.75.75.
  • Bevindt het kadaver zich in een openbare ruimte (weg of gemeentelijk park), of op privéterrein zoals een tuin, neem dan contact op met de gemeente op 02/676.48.51.

Als een vos gewond of in nood is, bijvoorbeeld omdat hij vastzit in een schoorsteen of keldergat, bel dan onmiddellijk de brandweer op 112.

Raadpleeg voor meer informatie de website van Leefmilieu Brussel en de infofiche De vos.

Voor vragen kun je contact opnemen met de dienst Leefmilieu: leefmilieu@oudergem.brussels - 02/676 48 51