VZW Le Pavillon - samenstelling

DE RAAD,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op artikel 120, § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de statuten van de vzw "Le Pavillon";
Gelet op beraadslaging #002/04.04.2019/A/0016# over de samenstelling van de VZW Le Pavillon;
Gezien de mail van de MR-OpenVLD-groep die nieuwe vertegenwoordigers wil aanwijzen in de verschillende gemeentelijke organen, waaronder de VZW Le Pavillon;
BESLUIT
voor de groep MR-OpenVLD Mevrouw Virginie Chartier (virginiechartier@hotmail.com - Kleine Wijngaardstraat 150 op 1160 Oudergem) aan te wijzen als beheerder van de VZW le Pavillon in plaats van Mevrouw Christine Bourdeaux.