VZW Le Pavillon - samenstelling

DE RAAD,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op artikel 120, § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de statuten van de vzw "Le Pavillon";
Gelet op beraadslaging #002/04.04.2019/A/0016# over de samenstelling van de VZW Le Pavillon;
Gezien de mail van de groep ECOLO-GROEN die een nieuwe vertegenwoordiger wil aanwijzen ;
BESLUIT
voor de groep ECOLO-GROEN M. Sidney Decock (sidney.decock@gmail.com - Waversesteenweg 1823 op 1160 Oudergem) te benoemen tot lid van de vzw "Le Pavillon" ter vervanging van de heer Adrien 't Kint.