VZW Senioren Oudergem - samenstelling

DE RAAD,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op artikel 120, § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de statuten van de vzw "Senioren Oudergem"
Gelet op beraadslaging #002/04.04.2019/A/0018# over de samenstelling van de VZW Senioren Oudergem;
Gezien de mail van de MR-OpenVLD-groep die nieuwe vertegenwoordigers wil aanwijzen in de verschillende gemeentelijke organen, waaronder de VZW Senioren Oudergem;
BESLUIT
  • voor de groep MR-OpenVLD de heer Philippe van Ingelgem (ph.vaningelgem.consult@gmail.com - Hertogendal 180, 1160 Oudergem) te benoemen tot lid van de Algemene Vergadering van de VZW Senioren Oudergem in plaats van de heer Jean-François Bairiot.
  • voor de groep MR-OpenVLD Mevrouw Martine Maelschalck (mmaelschalck@auderghem.brussels - Ernest Claeslaan 17 op 1160 Oudergem) te benoemen tot bestuurders van de vzw Senioren Oudergem ter vervanging van mevrouw Samira Benyahia.