Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over de inrichting van de kantoren in de gemeenteraad

De mondelinge vraag wordt van de agenda geschrapt.