2018 - Reglementen

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

 

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt. 

(...)

Meer :  VSGB - Nieuwe Gemeentewet

Laatste publicaties

 • Uittreksel  469  - Gemeentebegroting - dienstjaar 2019- Voorlopige goedkeuring - gepublieerd op 21.12.18
 • Uittreksel  468  - Belasting-Reglement op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen - gepublieerd op 21.12.18
 • Uittreksel  467  - Belastingreglement op nachtwinkels en telecommunicatiebedrijven - gepublieerd op 21.12.18
 • Uittreksel  466  - Vernieuwing van het belasting Reglement op de gebouwen bestemd voor kantoren - gepublieerd op 21.12.18
 • Uittreksel  465  - Wijziging aan het belasting Reglement op de vaste panelen - gepublieerd op 21.12.18
 • Uittreksel  464  - Wijziging van het belasting reglement op de banken en financiële instelligen - gepublieerd op 21.12.18
 • Uittreksel  463  - Wijziging van het belasting reglement op de tweede verblijven - gepublieerd op 21.12.18
 • Uittreksel  462  - Wijziging aan het belasting Reglement op prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteit - gepublieerd op 21.12.18
 • Uittreksel  461  - Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing - gepublieerd op 21.12.18
 • Uittreksel  460  - Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing - gepublieerd op 21.12.18
 • Uittreksel  459  - Raagevende sportcommissie - reglement. - gepublieerd op 14.12.18
 • Uittreksel  458  - Gemeenteraad - Huisoudelijk Reglement - Wijzigingen - Aanvullend onderwerp van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) - gepublieerd op 14.12.18
 • Uittreksel  457  - Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijziging - gepublieerd op 14.12.18
 • Uittreksel  456  - College van burgemeester en schepenen - huishoudelijk reglement - wijziging - gepublieerd op 11.12.18
 • Uittreksel  455  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen. - gepublieerd op 28.11.18
 • Uittreksel  454  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen. - gepublieerd op 24.10.18
 • Uittreksel  453  - Rol van de bezwaren tegen de kiezerslijst - gepublieerd op 02.10.18
 • Uittreksel  452  - Wijziging van Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte. - gepublieerd op 28.09.18
 • Uittreksel  451  - Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten - Wijziging- gepublieerd op 28.09.18
 • Uittreksel  450  - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 - Lijst van de gemeenteraadskiezers - gepublieerd op 02.08.18
 • Uittreksel  449  - Belasting reglement op parkeerplaatsen - Wijziging - gepublieerd op 02.07.18
 • Uittreksel  448  - Reglement betreffende de toewijzing van gemeentewoningen - Wijzigingen - gepublieerd op 02.07.18
 • Uittreksel  447  - Het nummer wordt van het lijst gehaald.
 • Uittreksel  446  - Autoloze dag van 16 september 2018 : Reglement van inwendig bestuur. - gepublieerd op 02.07.18
 • Uittreksel  445  - Autoloze dag van 16 september 2018 - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer. - gepublieerd op 01.06.18
 • Uittreksel  444  - Belastingsreglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten - Wijziging van artikel 2 punt 1C betreffende de stedenbouw inlichtingen en meningen - gepublieerd op 01.06.18
 • Uittreksel  443  - Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2019 - gepublieerd op 01.06.18
 • Uittreksel  442  - Belasting reglement op de brandstofpompen - Wijziging - gepublieerd op 04.05.18
 • Uittreksel  441  - Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2018. - gepublieerd op 04.05.18
 • Uittreksel  440  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen. - gepublieerd op 18.04.18
 • Uittreksel  439  - Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen - gepublieerd op 30.03.18
 • Uittreksel  438  - Belastingsreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een verkavelings- of stedenbouwkundige venrgunning indien geen vergunning werd verkregen. - Verlenging - gepublieerd op 05.03.18
 • Uittreksel  437  - Reglement betreffende de uitleenvoorwaarden voor gemeentelijk materiaal - Aanpassing van de procedure voor het uitlenen van materiaal met of zonder straatafsluiting en/of parkeerverbod. - gepublieerd op 05.03.18
 • Uittreksel  436  - Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten - Wijziging - gepublieerd op 02.02.18

 

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr436

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 01.02.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.02.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr437

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 01.03.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 05.03.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 16.04.2018 
Ref : 2987128447

 

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr438

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 01.03.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 05.03.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 16.04.2018 
Ref : 2987128262

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 439

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.03.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.03.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr440

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het Schepencollege, gedateerd op 17.04.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.04.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr441

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 03.05.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr442

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 03.05.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester

Etienne Schoonbroodt

 

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 04.06.2018 
Ref : 2988130989

Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr443

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 31.05.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01.06.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester

Etienne Schoonbroodt

 

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 16.07.2018 
Ref : 2988668176

Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr444

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 31.05.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01.06.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester

Etienne Schoonbroodt

 

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 16.07.2018 
Ref : 2988668364

Christophe Magdalijns

 

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr445

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.05.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01.06.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr446

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.06.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.07.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr447

Het nummer wordt van het lijst gehaald.

   
   

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr448

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.06.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.07.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr449

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.06.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.07.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr450

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van  het Schepencollege , gedateerd op 02.08.18 met als onderwerp :

 • Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 - Lijst van de gemeenteraadskiezers

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.08.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr451

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van  het Schepencollege , gedateerd op 27.09.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.09.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr452

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.09.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.09.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr453

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het document, gedateerd op 01.10.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 3bis §6 van Brussels Gemeentelijk Kieswetboek op 02.10.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr454

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van  het Schepencollege , gedateerd op 23.10.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.10.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr455

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van  het Schepencollege , gedateerd op 27.11.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.11.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

 

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr456

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van  het Schepencollege , gedateerd op 11.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 11.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr457

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 13.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr458

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 13.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Geannuleerd bij ministerieel besluit van 04.02.2019 (ref. 2993890310)

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr459

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.03.13 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr460

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester

Etienne Schoonbroodt

Sophie de Vos

 

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 06.03.2018 
Ref : 2993705605

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr461

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 20.02.2019 
Ref : 2993705611

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr462

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr463

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 20.02.2019
Ref : 2993705839

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr464

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 20.02.2019
Ref : 2993705301

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr465

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 06.03.2018 
Ref : 2993705197

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr466

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 06.03.2018 
Ref : 2993705495

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr467

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 06.03.2018 
Ref : 2993705743

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr468

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 06.03.2018 
Ref : 2993705938

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr469

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel