Leven in Oudergem

Aangifte van een overlijden

De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het overlijden vastgesteld wordt

Voor te leggen documenten:

  • de identiteitskaart van de overledene
  • het trouwboekje van de overledene of, bij gebrek daaraan, een eensluidend afschrift van zijn geboorteakte of huwelijksakte
  • de overlijdingsmelding, die ondertekend wordt door de arts die de dood vastgesteld heeft (model III)

Plaats :

Gemeentehuis van Oudergem
EmileIdiersstraat, 12
Beganne grond (0 verdieping) - loket 8