Fin de vie

Liste des pages qui vous aideront à bien préparer votre fin de vie ou qui vous informeront si vous devez entreprendre les démarches administratives relatives au décès d'un proche.

Overlijdensakte

De overlijdensakte moet afgehaald worden in de gemeente van overlijden.

Meer

Aangifte van een overlijden

De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het overlijden vastgesteld wordt.

Meer

Laatste wilsbeschikkingen

De aangever van heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Meer

Orgaandonatie

Men kan zich verzetten tegen het wegnemen van organen of weefsels na overlijden, dan wel uitdrukkelijk ermee instemmen als kandidaat orgaandonor na overlijden.

Meer

Euthanasie

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een identificatienummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Meer

Gemeentelijke begraafplaats

De gemeentelijke begraafplaats ligt op Jean Van Horenbeecklaan 27.

Meer

Burgerlijke Stand

Dienst Burgerlijke Stand (Gemeentehuis)

Chirec

Meer