Euthanasie

 

Uw gemeente kan uw verklaring om euthanasie toe te passen registreren.

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een identificatienummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechtst geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de wilsverklaring.

Het aangifteformulier is ter uwer beschikking op de bevolkingsdienst/Burgerlijke stand

  • Het formulier is ingevuld door de aanvrager of indien hij/zij niet in staat is, door fysische problemen, om zelf te schrijven of te ondertekenen, mag een ander volwassen persoon het formulier ondertekenen zelfs al heeft hij geen belang bij het overlijden van de aanvrager.
  • Een doktersvoorschrift moet als bewijs bijgevoegd worden.
  • U bent verplicht om de wilsverklaring in te vullen in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één van deze twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij de dood van de betrokkene.
  • Na controle zal uw verklaring geregistreerd worden via het netwerk van de openbare dienst van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

Indien u vragen hebt over de wettelijke bepalingen in België aangaande het einde van het leven, kan u zich wenden tot de vereniging voor het Recht om Waardig te Sterven:

 

Recht op Waardig Sterven (RWS)

Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen
Tel-Fax: 03 272 51 63
E-mail: info@rws.be
http://www.euthanasie.be