Overlijdensakte

De overlijdensakte moet afgehaald worden in de gemeente van overlijden.

Wie kan ze verkrijgen:

de overlevende echtgenoot, de wettelijke vertegenwoordiger, een verwant in opgaande lijn, een verwant in dalende lijn, een erfgenaam, de notaris, de advocaat, of eender welke andere persoon in het bezit van een volmacht.

Vereiste documenten  : identiteitskaart

U kunt een overlijdensakte via het elektronisch loket IRISbox krijgen

Alles wat U moet weten over het IRISbox