Laatste wilsbeschikkingen

De aangever van heeft de volgende keuzemogelijkheden:

  • begrafenis van het stoffelijke overblijfsel
  • crematie, gevolgd door verspreiding van de as op het verspreidingsgrasveld van de begraaf-plaats
  • crematie, gevolgd door de verspreiding van de as in het Belgische zeegebied
  • crematie, gevolgd door begrafenis van de as binnen de muren van de begraafplaats
  • crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
  • crematie, gevolgd door verspreiding van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of het Belgische zeegebied
  • crematie, gevolgd door begrafenis van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Plaats :

Gemeentehuis van Oudergem
Emile idiersstraat
Beganne grond - loket 8