Leven in Oudergem

Akte van aanneming

 

Wie kan ze verkrijgen:

De betrokken personen, met name de adoptieouders, de geadopteerde personen of eender welke andere persoon in het bezit van een volmacht vanwege één van de in de akte vermelde personen.

Voorwaarde om ze te verkrijgen:

De akte moet in de gemeente Oudergem overgeschreven zijn.

Waar ?

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat, 12
Beganne grond
loket 8

Vereiste documenten :

identiteitkaart

Prijs :

Kijk naar het pagina "Bevolking" documenten - tarieven