GIP - Aanwijziging van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales ;
Gelet op de maatschappelijke statuten van Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, artikel 15 ;
Gezien het volgende:
De Gemeenteraad benoemd een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Gewestelijke en Intercommunale Politieschool.
Er is een oproep tot het indienen van sollicitaties gestuurd naar de fractieleiders van de Gemeenteraad.
Er werden aanvragen ontvangen namens:
  • de heer Didier Gosuin, Burgemeester
BENOEMT
de heer Didier Gosuin als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Gewestelijke en Intercommunale Politieschool.
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan Gewestelijke en Intercommunale Politieschool en aan de betrokkenen.