Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2019 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle afgesloten op 30 maart 2020;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de rekening van het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle.
Onderhavige beraadslaging, in vijfvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk belast met Plaatselijke Besturen.