Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD) over pesticidevrije begraafplaatsen

Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Sinds juni is het gebruik van pesticiden volledig verboden in de openbare ruimten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
In de krant 'Le Soir' van 7 oktober 2019 werd een artikel gewijd aan de schrapping van pesticiden op begraafplaatsen en de aanzienlijke veranderingen en kosten die dit noodzakelijkerwijs met zich meebrengt. Ukkel, Elsene, Anderlecht of Brussel-Stad worden in het artikel genoemd als gemeenten die al grote vorderingen hebben geboekt op dat vlak.
Mijn vragen luiden als volgt:
  1. Hoe ver staat het met de invoering van de ordonnantie 'zero fyto' in de openbare ruimten in Oudergem?
  2. Bent u in het specifieke geval van de begraafplaats al begonnen met de aanpassingen en heeft u al een raming van de kostprijs gemaakt?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
Ik ben blij dat ik u hierover kan geruststellen, ondanks het feit dat de gemeente Oudergem niet wordt vernoemd in het artikel dat u vermeldt. Ten eerste spreekt het voor zich dat wij de ordonnantie volledig naleven.
We hebben trouwens geanticipeerd op het verbod op pesticiden door ruim vóór de inwerkingtreding van dit verbod de zones van de begraafplaats te bestuderen waar onderhoudsproblemen zouden kunnen ontstaan door deze overgang naar nul pesticiden. Wij wilden streven naar een ecologisch vergroeningsproject dat is gedifferentieerd volgens de zones van onze begraafplaats.
De straatveegmachine, de mechanische onkruidbrander en de schoffel worden hier en daar gebruikt, maar de vervanging van de gangpaden met grind en dolomiet door gras (dat gewoon kan worden gemaaid) en de aanleg van grote perken met vaste planten, wilde bloemen en hagen zijn vooral dé oplossingen die werden gekozen om onze begraafplaats om te vormen tot een fleurige bezinningsplaats waar biodiversiteit centraal staat. Een voorbeeld: in afwachting van de begraving hebben wij voor de grasperken geopteerd voor bloemenweiden en aan de graven van de oud strijders hebben we wilde bloemen gezaaid. Ik nodig u graag uit om ter plaatse te gaan om zelf de reeds gemaakte vorderingen te kunnen zien, die helaas niet in de krant worden vermeld.