Alle news
illustratie

19/04

Gemeenteraadsverkiezingen - Buitenlandse burgers

Opgelet! Bent u een buitenlandse burger? Het federaal parlement bepaalt de voorwaarden om te mogen stemmen.

Bent u een burger van de Europese Unie (EU) of een burger van buiten de Europese Unie (niet-EU)? Dan mag u stemmen onder bepaalde voorwaarden. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kan u zich als kiezer inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een ander woord is 'lokale verkiezingen'. Zo kan u stemmen bij de verkiezingen in oktober 2024. Hebt u zich ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in België? Dan mag u nog altijd stemmen in uw land van herkomst.

Stap 1 – Controleer de inschrijvingsvoorwaarden

Burgers van de Europese Unie (EU)

Bent u een burger van de Europese Unie? Dan mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen als u

  1. een nationaliteit hebt van een van de 26 andere landen van de Europese Unie;
  2. minstens 18 jaar oud bent op 13 oktober 2024;
  3. ten laatste 1 augustus 2024 bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente;
  4. nog altijd uw stemrecht hebt op 13 oktober 2024 (u kan uw stemrecht tijdelijk of voor altijd verliezen door een beslissing van het gerecht).

Burgers van buiten de Europese Unie (niet-EU)

Burgers van buiten de Europese Unie moeten aan 2 extra voorwaarden voldoen.

Bent u een burger van buiten de Europese Unie? Dan mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen als u

  1. minstens 18 jaar oud bent op 13 oktober 2024;
  2. ten laatste 1 augustus 2024 bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente;
  3. nog altijd uw stemrecht hebt op 13 oktober 2024 (u kan uw stemrecht tijdelijk of voor altijd verliezen door een beslissing van het gerecht);
  4. 5 jaar voor uw inschrijvingsaanvraag, ofwel ten laatste sinds 31 juli 2019, ononderbroken officieel in België woont op basis van een wettige verblijfsvergunning;
  5. een verklaring aflegt waarmee u er zich toe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring maakt deel uit van zowel de online inschrijving als het inschrijvingsformulier op papier.

Stap 2 – Schrijf u in als kiezer

U moet zich inschrijven om te mogen stemmen. Schrijf u ten laatste 31 juli 2024 in.

Als u zich hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in België, mag u nog altijd stemmen in uw land van herkomst.

Opmerkingen

Was u al ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018? En voldoet u nog steeds aan de voorwaarden om te mogen stemmen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch uw oproepingsbrief om te stemmen in uw brievenbus.

Let op: de inschrijving als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen is niet dezelfde als die voor de Europese verkiezingen.

Ja, en dan?

Hebt u zich bijvoorbeeld ingeschreven voor de Europese verkiezingen van 2019 of 2024 en wil u ook stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Dan moet u zich eerst als kiezer inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De manieren om zich in te schrijven

Schijf u in als kiezer

Online

U kan zich als kiezer inschrijven op de inschrijvingswebsite.

Per post

Bent u een burger van de Europese Unie (EU)?

Bent u een burger van buiten de Europese Unie (niet-EU)?

Opgelet! U moet uw formulier dus op tijd versturen. Als u uw inschrijvingsformulier via de post verstuurt, moet uw gemeente dat ten laatste 31 juli 2024 hebben ontvangen. U krijgt een geschreven bevestiging van uw inschrijving.

Aan het loket van uw gemeente

Dien uw ingevulde en ondertekende formulier persoonlijk in bij de dienst Bevolking van uw gemeente. U kan uw formulier ook indienen tot en met 31 juli 2024.

Stap 3 – Neem uw oproepingsbrief en uw vreemdelingenkaart of internationaal paspoort mee op 13 oktober 2024

Als de overheid uw inschrijvingsaanvraag heeft aanvaard, krijgt u uw oproepingsbrief om te gaan stemmen in uw brievenbus. Neem deze brief en uw vreemdelingenkaart mee op 13 oktober. Die heeft u nodig om te mogen stemmen. Als u deze documenten vergeet mee te nemen, mag u niet stemmen.

Is stemmen verplicht?

Als buitenlandse burger die zich ingeschreven heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 of die van 2024, bent u verplicht om te stemmen zoals iedere Belg.

Als u niet gaat stemmen, riskeert u een straf. Als u niet persoonlijk kan stemmen door een gegronde reden (zoals een reis in het buitenland of een ziekte), kan u een andere kiezer aanduiden die in uw naam stemt. Dat heet stemmen met een volmacht.

Wil u zich uitschrijven als kiezer?

Als buitenlandse burger kan u zich tot 3 maanden voor de volgende verkiezingen uitschrijven als kiezer. Verstuur gewoon een ondertekende brief naar uw gemeente. Na deze uitschrijving bent u niet meer ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen. U kan zich altijd opnieuw inschrijven als kiezer als u dat wil.

https://verkiezingen.brussels/buitenlandse-burgers