Alle news

21/04

Na een job-in-mijn-buurt, een pact om "lokaal" te oriënteren, op te leiden en aan te werven

Na het succes van het aanwervingsplatform " een-job-in-mijn-buurt " heeft Oudergem beslist om een " gemeentelijk pact af te sluiten op het gebied van tewerkstelling en opleiding ". Het idee erachter? De samenwerking versterken tus-sen actoren op het terrein, overheden en bedrijven om Oudergemse werkzoekenden en recruiters zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen. Uitmondend in nieuwe opleidingen, een online platform en een uniek loket op maat van de lokale markt.

 

" Een van de pijlers van dit pact is de oprichting van een uniek loket ", legt de schepen van Tewerkstelling uit. " Je hoeft dus niet meer de hele stad te doorkruisen. Door zich aan te melden bij dit loket kan de werkzoekende niet enkel rechten openen maar ook de laatste vacatures raadplegen en nuttige informatie vinden over zijn/haar opleiding en inschakeling ". Maar dit loket richt zich niet enkel tot werkzoekenden. " Deze dienst centraliseert ook alle informatie die lokale ondernemingen nodig hebben om hun nieuwe jobaanbod te publiceren ". Een groot deel van deze informatie zal ook online beschikbaar zijn.

 

Ander onderdeel van het pact: opleiding VIA het IAPS organiseert de gemeente tientallen erkende opleidingen. " Het pact wil de samenwerking versterken tussen het IAPS en lokale werkgevers om nieuwe opleidingen uit te werken afgestemd op hun behoeften ", benadrukt de minister van Tewerkstelling en Opleiding. " We hebben nu al de oprichting van vier specifieke opleidingstrajecten ingepland die beantwoorden aan de eisen van de grote werkgevers in de gemeente, namelijk kinderopvang, geneeskunde, groothandel en opleiding over burgerschap ".

 

Laatste aspect: school- en beroepskeuzebegeleiding . De PIJ 1160 zal voortaan met de scholen van de gemeente samenwerken om de overgang aan het eind van de middelbare school voor Oudergemse jongeren makkelijker te maken. Dit in verband met verder studeren, bij de zoektocht naar werk of wanneer men een jaar naar het buitenland wil.

 

"Het idee van het pact bestaat er zeer duidelijk in om een aanvulling te vormen op de dynamiek gecreëerd door een-job-in-mijn-buurt.

 

" We beschikken over het platform. We zullen binnenkort kunnen rekenen op synergieën om lokaal te oriënteren, op te leiden en aan te werven ", concludeert de schepen die de uitstekende samenwerking onderstreept die het afsluiten van dit nieuwe pact mogelijk heeft gemaakt. " Actiris, werkgevers, het IAPS, het Tewerkstellingshuis of het OCMW, voor allemaal vormt de maatschappelijke dimensie van lokale tewerkstelling een grote toekomstige uitdaging ". Het uniek loket en de nieuwe opleidingen zullen geleidelijk aan vanaf 2019 opstarten.