Alle news

26/02

Werken bij Chirec ? Oudergem lanceert het project "Een-job-in-mijn-buurt"

Een ziekenhuis, dat zijn niet enkel medische beroepen. In totaal zijn er bijna een honderdtal verschillende jobs. "Met Chirec wordt voorzien in talrijke functies", aldus de schepen van Tewerkstelling. "Met het PWA, het OCMW, Chirec en andere bedrijven die zich samen op de site gaan vestigen, hebben we beslist om een nieuw systeem te ontwikkelen voor mensen die willen solliciteren". Het principe? Werk in de buurt boosten.

Keukenhulp, assistent-boekhouder, administratief bediende, technicus elektromechanica, onderhoudsmedewerker, far-maceutischtechnisch assistent, informatica- en netwerktechnicus,    bewakingsagent, medischsecretariaat...

Opening van de Chirec-site staat gepland voor december 2017. Het toekomstige ziekenhuis zorgt voor heuse economische activiteit, met bedrijven voor "bijko-mende" diensten die zich ook zullen vestigen op de Delta-site.

"De komst van het meest moderne ziekenhuis in België vormt een enorme opportuniteit om in te zetten op werk in de buurt", stellen de schepen van Tewerkstelling en de waarnemend burgemeester. "Werken dicht bij huis is een troef, zowel voor werknemer als werkgever. Voordelen voor de maatschappij zijn duidelijk uitgebreider. Minder verkeer op de weg. Meer tijd voor gezin, vrije tijd, opvoeding van de kinderen. Op het gebied van volksgezondheid, ook minder stress. Kortom, een betere levenskwaliteit."
 
Gemeente, PWA en OCMW hebben, samen met Chirec, beslist om een nieuw begeleidings-systeem op te zetten.

Concreet is het project "een-job-dicht-bij-huis" bedoeld voor iedereen die wil solliciteren: werkzoekenden geïnteresseerd in een job dicht bij huis, (para)medische functies en andere beroepen. "Eerste stap, inschrijven via www.oudergem.be/een-job-in-mijn-buurt , zegt de schepen van Tewerkstelling. "Na controle, ontvangt iedereen passende informatie en convocatie. Ook zijn er workshops rond bijschaven van cv, maken van een goede eerste indruk, voorbereiden van gesprek... Voor sommige functies worden vanaf eind van de zomer ook opleidingen georganiseerd. Zo kan het nodige kwalificatieni-veau worden bereikt, bijvoorbeeld voor veiligheidsagent of apothekersassistent. Tot slot, organiseren we een grote job day voor alle profielen". Select Actiris voert verder de sollicitatiegesprekken en selecteert de kandidaten.

"Voor het eerst focust een systeem van die omvang op tewerkstelling en nabijheid ter verbetering van levenskwaliteit", besluit Brussels minister van Tewerkstelling en Opleiding. "Tewerkstelling niet langer zien als een probleem maar wel als een oplossing om onze maatschappij heruit te vinden".