Red het vredegerecht in Oudergem!

Op 13 oktober 2017 diende de regering een wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons in. Als dit wetsontwerp wordt goedgekeurd, dan zal het vredegerecht van Oudergem zijn deuren moeten sluiten.

Wij zijn echter sterk gekant tegen de sluiting van het vredegerecht van Oudergem en wel om de volgende redenen:

  • Het vredegerecht fungeert als een laagdrempelige toegangspoort tot de rechtsbedeling die onontbeerlijk is voor de lokale samenleving en conflictbemiddeling in Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Door deze beslissing zouden bijna 60.000 mensen geen toegang meer hebben tot hun nabijgelegen instantie. Dit terwijl het vredegerecht in het kanton Sint-Gillis met zijn 50.659 inwoners wel behouden blijft.
  • In hun advies over dit wetsontwerp stellen de twee voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel dat ze vinden dat het vredegerecht van Oudergem open moet blijven. Ze stellen ook vast dat 8 Brusselse kantons een kleinere workload kennen dan het kanton Oudergem. Dit terwijl diezelfde workload net een criterium is dat door de regering zelf (!) naar voren wordt geschoven voor de reorganisatie van de gerechtelijke kantons.
  • Het wetsontwerp van de regering houdt geen rekening met de nakende opening van het nieuwe CHIREC-ziekenhuis en de gevolgen hiervan, met name 300 dagvaardingen per maand meer. We hebben dan ook geen sluiting maar net een versterking van het vredegerecht van Oudergem nodig.

De sluiting van het vredegerecht in Oudergem is een inbreuk op de levenskwaliteit van alle Oudergemnaars en Bosvoordenaars en zal ernstige gevolgen hebben op de lokale samenleving en des te meer op de meest kwetsbaren. Daarom verzoeken wij de eerste minister Charles MICHEL en de minister van justitie Koen GEENS om over te gaan tot de nietigverklaring van deze beslissing en zowel het vredegerecht in Oudergem als het bureau voor juridische bijstand dat zich in hetzelfde gebouw bevindt, te behouden.