20191121_GR

Interpellatie door het gemeenschappelijk front ACOD – ACV – VSOA

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

BRUTELE - Bestuursmandaten - benoeming

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

BRUTELE - Gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 18.06.2019 - Stemming over alle agendapunten van deze algemene vergaderingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

IRISteam – Bestuurder - kandidatuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Persoonsgegevens - Dienstverleningsovereenkomst nr. BS-006440 met betrekking tot de opdracht van het CIRB als functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Oproep van kandidaten voor toelating tot de stage als directeur van de Academie "Franz Constant" - Machtiging om de aanwervingsprocedure te starten - Bekrachtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Doelstellingsovreenkomsten betreffende onze vier schoolcentra : CS Souverain, CS Blankedelle, CS Pré des Agneaux en CS "Les Marronniers" - Goedkeuring van de laatste versie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Ontvangst van een herdenkingsplaat van Amnesty International ter herinnering aan de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2018.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2019 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer