20210225_GR

Gemeenteraad - 25.02.2021 - Uitzending

De zitting wordt virtueel gehouden en zal op deze pagina worden uitgezonden.

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mededelingen - Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

BRUTELE - Offerte van Enodia

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Onvoorziene onderhouds –en wegeniswerken 2021 tot 2024 - CSC 7-2021 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Onderhouds –en inrichtingswerken van de asfalt 2021 tot 2023 - CSC 8-2021 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Inventaris van het Brusselse culturele erfgoed - Partnershipovereenkomst tussen het Brussels HoofdstedelijkGewest en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan: nieuwe baremaregeling toepasselijk vanaf 1 januari 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Overeenkomst voor de tijdelijke voorziening van een benedenverdieping.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Reglement Retributies voor diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan prive en openbare instellingen - Vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Reglement retributie op het plaatsen van afbakeningspalen - Vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Belasting reglement op de tweede verblijven - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12 - Verlenging van de overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulisse (DéFI): Beheer van daklozen in uitzonderlijk koude periodes.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya en mevrouw Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): weggeefwinkel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de vaccinatiesites

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer