20220127_GR

Gemeenteraad - 27.01.2022

De dossiers van de zitting

Meer

Gemeenteraad - 27.01.2022 - Uitzending

Documenten en uitzending

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Ontslag als Burgemeester - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Ontslag van de Voorzitter van de Gemeenteraad - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het grondgebied van Oudergem door de firma Quatra

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

24ste vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-025.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Preventieprogramma tegen schoolverzuim - Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van een bedrag van 63.479,-€ ter dekking van de kosten in verband met D.A.S

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Goedkeuring van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woning aan de conciërge van de school "Les Marronniers", gelegen waversesteenweg 1179 te 1160 Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2020-2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.06.2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.09.2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.06.2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.09.2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer