20220224_GR

Gemeenteraad - 24.02.2022

De dossiers van de zitting

Meer

Gemeenteraad - 24.02.2022 - Uitzending

Documenten en uitzending

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

VZW Senioren Oudergem - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Aanstelling van ambtenaren in hoedanigheid van waarnemende gemeentesecretaris

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Toetreding tot de aankoopcentrale van Net Brussel voor de aankoop van elektrische afvalzuigers

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de begeleiding van de lokale en gewestelijke openbare besturen met het oog op de energetische renovatie van gebouwen of de implementatie van installaties

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Gewestelijk parkeerbeleid - tariefbepaling - advies van de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Huishoudelijk reglement voor de petanquebaan gelegen op Oude Molenstraat 21-25 en zijn directe omgeving

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Bijakte bij de bezettingsovereenkomst tussen de vzw Le Grès en de Regie voor Grondbeleid betreffende de terbeschikkingstelling van een handelsruimte gelegen te 1160 Oudergem, Steenweg op Waver 1688

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Deelname aan de gecentraliseerde inkoop van collecties via de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gerealiseerde raamovereenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Akte van kosteloze overdracht van een deel van het voetpad langs de achteruitbouwstrook Jacques Bassemstraat 1-7

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer