Vanessa Rigodanzo

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Vastgoedproject in de Sint-Annawijk (Tervuursesteenweg 129-131)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): gezondheidscrisis en intrafamiliaal geweld

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): voormalige residentie van het Prinsenpark

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Schriftelijke vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo: verhuring van de zaal Penthouse

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Schriftelijke vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo: jobstudenten

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): het beheer en de verwerking van de inschrijvingsaanvragen in de gemeentelijke centra voor peuterzorg en de gemeentelijke schoolcentra

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): geplande maatregelen in perioden met hoge temperaturen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): reparatie van de openbare weg (Guillaume Lefeverlaan)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van vertegenwoordigers van de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

"Vzw LE PAVILLON" - Benoeming van nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Zwemmen in de vijver van het Rood Klooster

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Inbraken in gemeentescholen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

 
Meer

Driejaarlijks plan 2019-2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

 
Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): kinderdagverblijf Les Mômes - Mededeling aan de ouders en passende begeleiding

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Socioculturele activiteiten georganiseerd in de eerste helft van 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): informatie voor niet-Belgische ingezetenen uit de lidstaten van de Europese Unie met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Schriftelijke vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo over de delegaties in het college van burgemeesters en schepenen

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Algemene beleidsverklaring – toespraak van mevrouw Vanessa Rigodanzo voor de PS-fractie

De Parti Socialiste vindt het jammer dat het politieke project geen momentum heeft; ze betreurt ook het kwistige gebruik van werkwoorden als "versterken", "intensiveren", "voortzetten", "uitbreiden" en "accentueren" van het reeds bestaande beleid zonder vermelding van de doelstellingen die de meerderheid wil bereiken of de marge van vooruitgang die ze wil boeken. Op die manier bestaat er een reëel risico dat het politieke project voor de komende zes jaar zowat over de hele lijn beperkt blijft tot een "status-quo" beleid.

Meer

Vanessa Rigodanzo, Gemeenteraadslid

Presentatiepagina van de gekozen vertegenwoordiger.

Meer