De gemeente diensten

Gemeentehuis

Emile Idiersstraat, 12

Huis van Preventie en Solidariteit

Waversesteenweg, 1326

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Paepedellelaan, 87

Dienst Wegenis

Oude Molenstraat 19

Magasin 02/676.49.68. -
Onthaalnummer 02/676.49.65. -

 

 

Stuur ons een bericht