#Dienst Secretariaat

2016 - Reglementen

Meer

Overlegcommissie - 2016

 

Meer

Privacyverklaring

Artikel 1 – Algemene beginselen

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government, en welke rechten u als gebruiker van deze diensten heeft.

Meer

Verklaring over cookies

De verklaring rond cookies gaat over het gebruik van cookies op de website van de Gemeente Oudergem, het nut daarvan en de methode om de cookies te deactiveren.

Betrokken partijen

In deze verklaring betreffende cookies ('cookieverklaring'), bedoelen we met:

Meer

De gemeente diensten

Gemeentehuis

Emile Idiersstraat, 12

Meer

My Auderghem : comment ça marche ?

My Auderghem vous permet d’annoncer vos événements directement dans l'agenda du site communal.

Créer votre compte

Lors de votre première visite, vous devez vous créer un compte. Celui-ci doit être validé par l’administration avant que vous ne puissiez utiliser My Auderghem.

Meer

Reglementen

 

Meer

Sneeuw of ijzel ?

 

Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou of slecht weer (Algemeen politiereglement)

Meer

Hertoginnedal

 

Meer

Comment utiliser la carte ?

Pour localiser les différentes adresses, nous utilisons des cartes de type "Google Map" sur lesquelles nous avons placé des calques avec les informations qui vous intéressent.

Par défaut, toutes les informations apparaissent mais vous pouvez choisir de n'afficher que celles qui vous intéressent. Voici comment procéder.

1/ Afficher le menu latéral

Comment utiliser Google Map ? 01

Meer

Commissies

Nouvelle Loi communale

Article 120 . Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal. [Les commissions peuvent, en ce compris de leur propre initiative, rendre des avis et formuler des recommandations à l'attention du conseil communal dans les matières dont elles s'occupent

Meer

Hulpdiensten

Noodnummers

Europese noodoproep 112
Brandweer en ambulance

100

Meer

Administratieve stappen

 

Lijst van stappen :

Meer

2015 - Reglementen

Meer

Links

 

 

Meer

Het online loket IRISbox, synoniem voor tijd besparen en eenvoudige procedures

 

Logo Irisbox

Hebt u iets nodig van uw gemeente, een document, een attest? Dan hoeft u niet langer naar uw gemeentehuis en bent u niet meer aan openingsuren gebonden! De oplossing: het elektronisch loket IRISbox.

Meer

Viaduct Herrmann-Debroux

 

 

  • Oudergem zoals Seoel ?

In 2003 gaf de burgemeester van Seoul de opdracht een wegviaduct van 6 km die de stad doorkruist af te breken. Waarom? Het autoverkeer en de vervuiling inperken. In de plaats ervan werd een groenstrook aangelegd. Twaalf jaar later is de Cheonggyecheon-as de meest aantrekkelijke openbare ruimte van Seoul geworden. Meer

Meer

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement

 


Sektie 1. - DE FREQUENTIE VAN DE VERGADERINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

Artikel 1.
De gemeenteraad vergadert zo dikwijls de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste 10 maal per jaar.

Sektie 2. - DE BEVOEGDHEID OM TE BESLISSEN DAT DE GEMEENTERAAD ZAL VERGADEREN.

Artikel 2.

Meer

Commissie - huishoudelijk reglement

 


Artikel 1.

De commissie wordt voorgezeten door een lid van het College of van de Gemeenteraad.

In geval de voorzitter verhinderd is, wordt de zitting uitgesteld tot een latere datum vastgesteld door het College van burgemeester en schepenen.

Meer

Règlement d'ordre intérieur du Collège des Bourgmestre et Echevins

 

Chapitre I : Généralités


Article 1 : Le présent règlement d’ordre intérieur s’applique aux séances ordinaires du collège des bourgmestres et échevins.

Article 2 : Sauf décision du Bourgmestre, les séances ordinaires se tiennent tous les mardis à partir de 16 heures 30 dans la salle dite « salle du Collège » de la maison communale, rue Idiers. En cas d’auditions, le Collège se réunit à partir de 16 heures.

Article 3 :

Meer