Bestuur & Politiek

2020 - Reglementen

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

 

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt. 

(...)

Meer :  VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

Laatste publicaties

 • Uittreksel  569  -  Gemeentebegroting - dienstjaar 2021 - Voorlopige goedkeuring  - gepublieerd op  18.12.20
 • Uittreksel  568  -  Gemeentepersoneel : Administratief statuut van het gemeentepersoneel. - Wijzigingen  - gepublieerd op  18.12.20
 • Uittreksel  567  -  Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving - Goedkeuring  - gepublieerd op  18.12.20
 • Uittreksel  566  -  Belastingreglement houdende een belasting op het gebrek van verklaring van sommige handelingen en werken en op het gebrek van aanvraag voor een afwijking van de normale dienstregeling voor werken van een constructiewerf - Hernieuwing  - gepublieerd op  18.12.20
 • Uittreksel  565  -  Belastingreglement betreffende de recuperatie van de kosten van sommige interventie van de gemeentelijke diensten om openbare veiligheidsredenen - Hernieuwing  - gepublieerd op  18.12.20
 • Uittreksel  564  -  Belastingreglement op de niet-afgewerkte gebouwen - Hernieuwing  - gepublieerd op  18.12.20
 • Uittreksel  563  -  Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing  - gepublieerd op  18.12.20
 • Uittreksel  562  -  Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing  - gepublieerd op  18.12.20
 • Uittreksel  561  - 11.12.2020 - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22 u tot 6 u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - gepublieerd op 12.12.20
 • Uittreksel  560  - 11.12.2020 - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - gepublieerd op 12.12.20
 • Uittreksel  559  -  Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel – Toekenning aan de gemeenteambtenaren van een eenmalige premie van 500 € bruto voor het jaar 2020.  - gepublieerd op  27.11.20
 • Uittreksel  558  -  Werkgroep gendergelijkheid - Huishoudelijk reglement  - gepublieerd op  27.11.20
 • Uittreksel  557  -  Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen  - gepublieerd op  27.11.20
 • Uittreksel  556  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.  - gepublieerd op  10.11.20
 • Uittreksel  555  -  Politieverordening van de burgemeester houdende veiligheidsmaatregelen betreffende de zittingen van de gemeenteraad en van de besluitvormende organen van het OCMW in het kader van de coronacrisis.  - gepublieerd op  04.11.20
 • Uittreksel  554  - Burgemeester – toekenning van opdracht van ondertekening - gepublieerd op 30.10.20
 • Uittreksel  553  -  Reglement inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden ten gevolge van de Covid-19 pandemie  - gepublieerd op  30.10.20
 • Uittreksel  552  -  Subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen - wijziging.  - gepublieerd op  30.10.20
 • Uittreksel  551  - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - gepublieerd op 26.10.20
 • Uittreksel  550  - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - gepublieerd op 26.10.20
 • Uittreksel  549  - Bestrijding van de COVID-19-pandemie: diverse aanvullende veiligheidsmaatregelen - gepublieerd op 26.10.20
 • Uittreksel  548  - Politieverordening van de burgemeester houdende onderbreking van de voorstellingen in het cultureel centrum van Oudergem naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen van het overlegcomité in het kader van de indoor evenementen en activiteiten   - gepublieerd op 26.10.20
 • Uittreksel  547  - Besluit van de burgemeester waarbij de opening van kleedkamers in sportinfrastructuur vanaf 19 oktober 2020 wordt toegestaan  - gepublieerd op 21.10.20
 • Uittreksel  546  - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken  - gepublieerd op 08.10.20
 • Uittreksel  545  - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - gepublieerd op 30.09.20
 • Uittreksel  544  - Besluit van de burgemeester houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het gebied van Oudergem te beperken - gepublieerd op 29.09.20
 • Uittreksel  543  -  Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel – Inschakeling van een afdeling 6 bis – Betaling van de wedde aan 100 % voor een 4/5-tijds uurrooster (kwalificerende opleiding of vrijwilligerswerk)  - gepublieerd op  25.09.20
 • Uittreksel  542  -  Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel – Artikels 16 tot 20 – Diensten verricht in de privésector : Afschaffing van de wachttijd van twee jaar en van de limiet van zes jaar voor het in aanmerking nemen van de anciënniteit – Diensten als zelfstandige.  - gepublieerd op  25.09.20
 • Uittreksel  541  -  Autoloze dag van 20 september 2020 - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer  - gepublieerd op  22.09.20
 • Uittreksel  540  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen 2020. Verlenging van de Geelvinkellaan en Vlasvinkenlaan  - gepublieerd op  25.08.20
 • Uittreksel  539  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen  - gepublieerd op  20.08.20
 • Uittreksel  538  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Charles Brassinelaan.  - gepublieerd op  23.07.20
 • Uittreksel  537  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Benjamin Jansenlaan en de Antoine Vandergotenstraat  - gepublieerd op  14.07.20
 • Uittreksel  536  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Geelvinkellaan en Vlasvinkenlaan en de Antoine Vanlindtsquare  - gepublieerd op  07.07.20
 • Uittreksel  535  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Vanhaelenlaan en de Walckierslaan  - gepublieerd op  07.07.20
 • Uittreksel  534  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Liévin Verstraetenstraat, de Dorpelingstraat en Emile Steenostraat  - gepublieerd op  30.06.20
 • Uittreksel  533  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Sloordelle  - gepublieerd op  30.06.20
 • Uittreksel  532  -  Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2021  - gepublieerd op  26.06.20
 • Uittreksel  531  -  Wijziging van de regels voor de wedstrijden "Oudergem in de bloemen" en "Eindejaar decoratie" voor particulieren en handelaars.  - gepublieerd op  26.06.20
 • Uittreksel  530  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Guillaume Detrochlaan  - gepublieerd op  23.06.20
 • Uittreksel  529  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020  - gepublieerd op  23.06.20
 • Uittreksel  528  -  Verordening betreffende economische steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis via de terugbetaling van de onroerende voorheffing  - gepublieerd op  29.05.20
 • Uittreksel  527  -  Politieverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijl Besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 door het invoeren van Gemeentelijke administratieve sancties - Wijziging  - gepublieerd op  29.05.20
 • Uittreksel  526  -  Wijziging van belastingreglementen op de uithangborden ten gevolge van de besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken  - gepublieerd op  04.05.20
 • Uittreksel  525  -  Politieverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijl Besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 door het invoeren van Gemeentelijke administratieve sancties  - gepublieerd op  04.05.20
 • Uittreksel  524  -  Toevoeging aan het geldelijk statuut van een bijgevoegd reglement met betrekking tot "Uitzonderlijke geldelijke maatregelen in verband met de door de volmachtregering opgelegde lockdown".  - gepublieerd op  04.05.20
 • Uittreksel  523  -  Aanpassing van het reglement van de franstalige bibliotheken en ludotheek  - gepublieerd op  04.05.20
 • Uittreksel  522  -  Officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem - Gebruikshandvest  - gepublieerd op  04.05.20
 • Uittreksel  521  -  Toevoeging aan het geldelijk statuut van een bijgevoegd reglement met betrekking tot "Uitzonderlijke geldelijke maatregelen in verband met de door de volmachtregering opgelegde lockdown".  - gepublieerd op  15.04.20
 • Uittreksel  520  -  Wijziging van het Algemene Politiereglement met de bedoeling om de overtredingen tegenover het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken te bestraffen  - gepublieerd op  07.04.20
 • Uittreksel  519  -  Nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeentekribben  - gepublieerd op  27.03.20
 • Uittreksel  518  -  Gemeentelijk reglement betreffende de privé vergroening in de openbare ruimte  - gepublieerd op  27.03.20
 • Uittreksel  517  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen  - gepublieerd op  03.03.20
 • Uittreksel  516  -  Belasting-Reglement op het gebruik van de gemeentegoederen - Wijziging  - gepublieerd op  21.02.20
 • Uittreksel  515  -  Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging  - gepublieerd op  21.02.20
 • Uittreksel  514  - Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Goedkeuring - gepublieerd op 31.01.20
 • Uittreksel  513  - Reglement betreffende de Assemblee van de Inwoners – Goedkeuring - gepublieerd op 31.01.20
 • Uittreksel  512  - Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2020. - gepublieerd op 31.01.20
 • Uittreksel  511  - Algemeen Politiereglement - gepublieerd op 31.01.20

 

Alle publicaties

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 511

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.01.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.01.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 10.03.2020

Ref : 3002622091

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 512

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.01.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.01.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 513

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.01.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.01.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 04.03.2020

Ref : 3002622008

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 514

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.01.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.01.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 04.03.2020

Ref : 3002622305

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 515

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.02.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.02.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 516

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.02.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.02.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 517

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 03.03.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.03.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 518

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.03.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.03.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 519

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.03.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.03.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 520

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 07.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 07.04.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 521

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 15.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 15.04.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 522

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 523

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 524

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 525

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 15.05.2020

Ref : 3004569735

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 526

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 527

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.05.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 528

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.05.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 10.07.2020

Ref : 3004978899

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 529

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 23.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 530

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 23.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 531

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 532

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 06.08.2020

Ref : 3005556789

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 533

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 30.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 534

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 30.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 535

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 07.07.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 07.07.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 536

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 07.07.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 07.07.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 537

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 14.07.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.07.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 538

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 22.07.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.07.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Alain Lefebvre

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 539

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 20.08.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.08.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Marc Brackenier Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 540

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 25.08.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.08.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 541

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 22.09.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.09.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 542

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.09.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.09.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 543

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.09.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.09.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr544

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit van de burgemeester, gedateerd op 29.09.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.09.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr545

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit van de Minister-President, gedateerd op 28.09.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.09.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr546

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit van de Minister-President, gedateerd op 07.10.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 08.10.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr547

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit van de Burgemeester, gedateerd op 19.10.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.10.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr548

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordering van de Burgemeester, gedateerd op 23.10.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.10.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr549

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het Schepencollege, gedateerd op 23.10.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.10.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr550

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit van de Minister-President, gedateerd op 26.10.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.10.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr551

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit van de Minister-President, gedateerd op 26.10.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.10.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 552

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.10.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.10.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 553

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.10.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.10.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 30.11.2020

Ref : 2021-017301

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 554

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt zijn opdracht gedateerd op 30.10.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.10.20

De stukken betreffende dit opdracht liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 555

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordering van de Burgemeester, gedateerd op 04.11.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.11.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 556

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 10.11.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 10.11.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 557

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.11.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.11.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 558

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.11.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.11.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 559

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.11.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.11.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 28.12.2020

Ref : 2020-016311

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr560

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 12.12.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 12.12.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr561

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 12.12.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 12.12.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 562

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 17.12.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.12.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 563

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 17.12.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.12.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 564

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 17.12.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.12.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 565

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 17.12.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.12.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 566

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 17.12.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.12.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 567

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 17.12.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.12.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 568

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 17.12.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.12.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 18.01.2021

Ref : 2021-017917

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 569

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 17.12.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.12.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel