Bestuur & Politiek

2019 - Reglementen

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

 

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt. 

(...)

Meer :  VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

Laatste publicaties

 • Uittreksel  510  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.  - gepublieerd op  23.12.19
 • Uittreksel  509  - Gemeentebegroting - dienstjaar 2020- Voorlopige goedkeuring - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  508  - Belasting-reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg-vernieuwing en toevoeging van een artikel - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  507  - Belastingreglement betreffende de belastingen inzake begraafplaatsen en lijkbezorging - Hernieuwing - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  506  - Belasting-Reglement op de construeerbare en niet-bebouwde gronden - Wijziging - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  505  - Belasting-Reglement op de totaal of gedeeltijdelijk onbewoonde gebouwen - Wijziging - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  504  - Belasting Reglement op de private woningen, logeerhuizen, pensions en gelijkvaardige inrichtingen, vehuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen - Wijziging - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  503  - Belastingreglement voor het gebruik van de openbaar ruimte - wijziging - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  502  - Belastingreglement op nachtwinkels en telecommunicatiebedrijven - wijziging - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  501  - Reglement Belasting op de gebouwen die ongezond en onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtigen van veiligheid en hygiëne voldoen - Wijziging - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  500  - Belastingreglement betreffende het vervoer van personen met voertuigen van de locale politie - vernieuwing - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  499  - Wijziging van het belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  498  - Wijziging aan het belasting Reglement op prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteit - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  497  - Wijziging van belastingreglementen ten gevolge van de inwerkingtreding van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  496  - Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  495  - Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  494  - Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten - gepublieerd op 20.12.19
 • Uittreksel  493  -  Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel - artikel 37 - Toelage wegens uitoefening van hogere functies  - gepublieerd op  25.10.19
 • Uittreksel  492  -  Reglement - Subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten beoefenen in het sportcentrum van het Zoniënwoud voor hun werken.  - gepublieerd op  25.10.19
 • Uittreksel  491  -  Intrekking van het gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen.  - gepublieerd op  27.09.19
 • Uittreksel  490  -  Belasting-Reglement op het gebruik van de gemeentegoederen - Wijziging  - gepublieerd op  27.09.19
 • Uittreksel  489  -  Autoloze dag van 22 september 2019 : Reglement van inwendig bestuur  - gepublieerd op  27.09.19
 • Uittreksel  488  -  Virtuele weggeefwinkel - reglement - gebruiksvoorwaarden  - gepublieerd op  27.09.19
 • Uittreksel  487  -  Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen  - gepublieerd op  27.09.19
 • Uittreksel  486  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.  - gepublieerd op  24.09.19
 • Uittreksel  485  -  Driejaarlijks plan 2019-2021 - goedkeuring van het gecorrigeerde plan  - gepublieerd op  24.07.19
 • Uittreksel  484  -  Algemene beleidsverklaring - oriëntatienota  - gepublieerd op  24.07.19
 • Uittreksel  483  -  Autoloze dag van 22 september 2019 - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer  - gepublieerd op  16.07.19
 • Uittreksel  482  - Wijziging van het Algemeen politiereglement om de niet-naleving van het rijverbod tijdens de autoloze zondag te kunnen bestraffen - Goedkeuring - gepublieerd op 28.06.19
 • Uittreksel  481  - Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2020 - gepublieerd op 28.06.19
 • Uittreksel  480  - Gemeentelijke reglement van 30 juni 2011 betreffende de inschrijving en de schrapping van inwoners in de bevolkingsregisters, van vreemdelingen en mensen in afwachting - aanpassing van het bijgevoegde verslag van politieonderzoek - gepublieerd op 28.06.19
 • Uittreksel  479  - Aanpassing van het reglement en de tarieven van de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek - gepublieerd op 28.06.19
 • Uittreksel  478  - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2019. Toevoeging van de Vanhaelenlaan. - gepublieerd op 18.06.19
 • Uittreksel  477  - Belastingsreglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten - Aanpassing van de belasting op de stedenbouw inlichtingen en meningen - gepublieerd op 11.06.19
 • Uittreksel  476  - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2019. - gepublieerd op 11.06.19
 • Uittreksel 475  - Wijziging van het belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk - gepublieerd op 24.05.19
 • Uittreksel 474  - Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2019. - gepublieerd op 24.05.19
 • Uittreksel  473  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen. - gepublieerd op 30.04.19
 • Uittreksel  472  - Goedkeuring van de wijziging van het reglement en van de naam van de "Raad van Sociale Actie en Solidariteit" in "Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem (FSVO)". - gepublieerd op 05.04.19
 • Uittreksel  471  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen. - gepublieerd op 12.03.19
 • Uittreksel  470  -  Persoonsgegevens: validatie van documenten verbonden aan het Informatieveiligheid/ Gegevensbescherming en Informatieveiligheidsbeleid  - gepublieerd op  22.01.19

 

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 470

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.01.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.01.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr471

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 12.03.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 12.03.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 472

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 04.04.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 05.04.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 473

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 30.04.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.04.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 474

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.05.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.05.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 475

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.05.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.05.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 01.07.2019
Ref : 2996199307

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 476

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 11.06.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 11.06.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 477

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 11.06.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 11.06.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 478

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 18.06.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.06.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 479

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.06.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 480

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.06.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 01.08.2019
Ref : 2996859308

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 481

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.06.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

 

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 01.08.2019
Ref : 2996859643

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 482

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.06.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 01.08.2019
Ref : 2996859546

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 483

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 16.07.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 16.07.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 484

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.01.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.07.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Élise Willame

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 485

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.07.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Élise Willame

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 486

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 24.09.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.09.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 487

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.09.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.09.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 488

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.09.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.09.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 489

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.09.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.09.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 490

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.09.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.09.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 04.11.2019
Ref : 
2998767857

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 491

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.09.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.09.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 492

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.10.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.10.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 493

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.10.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.10.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 10.12.2019
Ref : 2999830391

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr494

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr495

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr496

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt

Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 20.01.2020
Ref : 
3002052990

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr497

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002052905

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr498

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002052830

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr499

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002052590

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr500

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002046543

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr501

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002053054

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr502

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002052749

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr503

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 

Brief van 21.02.2020

Ref : 3002052984

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr504

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002052676

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr505

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002052824

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr506

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002053048

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr507

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002052755

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr508

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 19.02.2020
Ref : 3002052596

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr509

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 

Brief van 06.03.2020

Ref : 3002081863

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 510

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 20.12.19 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.19

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel