Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2019 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten ;
Gezien de gemeente Oudergem deel uitmaakt van de omschrijving van de Verenigde Anglicaanse Kerk en zij door dit feit geroepen is haar advies uit te brengen betreffende de rekening van deze instelling op 3 februari 2020;
Gezien de rekening van het dienstjaar 2018 een boni van 51.718,81 € vertoont, met 200.489,66 € in ontvangsten en 148.770,85 € in uitgaven, zonder gemeentelijke tussenkomst;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de rekening van het dienstjaar 2019 de Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek.
Onderhavige beraadslaging, in vijf exemplaren zal overgemaakt worden aan het Gemeentebestuur van Elsene voor verdere gevolg.