Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2020 - Begroting

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten ;
Gezien de gemeente Oudergem deel uitmaakt van de omschrijving van de Verenigde Anglicaanse Kerk en zij door dit feit geroepen is haar advies uit te brengen betreffende de begroting van deze instelling op 1 juli 2019;
Gezien de begroting van het dienstjaar 2020 een boni van 113,96 € vertoont, met 241.438,96 € in ontvangsten en 241.325,00 € in uitgaven, zonder gemeentelijke tussenkomst;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de begroting van het dienstjaar 2020 de Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek.
Onderhavige beraadslaging, in vijf exemplaren zal overgemaakt worden aan het Gemeentebestuur van Elsene voor verdere gevolg.