Verklaring betreffende de gegevensbescherming – Openbare onderzoeken (stedenbouw en leefmilieu)

Het doel van deze verklaring is om u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens door de diensten Stedenbouw, Leefmilieu en Secretariaat wanner u ons een opmerking of een bezwaarschrift in het kader van een openbaar onderzoek door het fomulier stuur.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

  • algemene gegevens: naam, voornaam, e-mailadres

Het gebruik van de website van de gemeente voor het indienen van uw aanvragen impliceert dat ook andere gegevens worden verwerkt. U vindt de specifieke informatie in verband hiermee op de pagina Privacy Statement.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt om :

  • uw opmerkingen of bezwaren te registreren
  • contact met u op te nemen in verband met het openbare onderzoek waarvoor u een opmerking/bezwaar hebt ingediend.

Wie krijgt deze gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door het gemeente bestuur en vullen het dossier van de stedenbouwkundige of milieuvergunning aan dat voor openbaar onderzoek wordt ingediend.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Op de website worden de via het formulier verzamelde gegevens binnen een jaar na de verzameling ervan vernietigd. In het stedebouwkundige- of milieuvergunningsdossier worden uw gegevens op papier bewaard en gearchiveerd.

Wat zijn uw rechten?

De wet staat u toe om:

  • duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens
  • een rechtzetting van uw gegevens te vragen
  • een afschrift van uw gegevens te krijgen (kosteloos voor de eerste aanvraag)
  • te vragen dat de gegevens worden gewist, voor zover we niet verplicht zijn om deze gegevens te bewaren
  • te vragen dat de verwerking van uw gegevens zou worden opgeschort (zonder ze te wissen)
  • uw toestemming voor verdere verwerking van uw gegevens in te trekken

Deze rechten gelden voor alle verwerkingen die gebeuren door het gemeentebestuur, maar bepaalde wetten en voorschriften kunnen deze rechten beperken.

Voor deze aanvragen gebruikt u het aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Voor alle vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens waarop u geen antwoord krijgt via bovenstaand adres, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@oudergem.brussels of per post naar ons algemeen adres, ter attentie van de DPO.

Indien u denkt dat een verwerking in strijd met de wetgeving is gebeurd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).