Verklaring betreffende de gegevensbescherming – Wedstrijd Anima

Het doel van deze verklaring is om u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens door de dienst Public relations in het kader van de deelnemingsprocedure voor het wedstrijd Anima.

Welke gegevens worden verwerkt?

  • algemene gegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, leeftijd

Het gebruik van de website van de gemeente voor het indienen van uw aanvragen impliceert dat ook andere gegevens worden verwerkt. U vindt de specifieke informatie in verband hiermee op de pagina Privacy Statement.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt om u te registreren en uw registratieverzoek te verwerken. De rechtsgrondslag is toestemming.

Wie krijgt deze gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door de gemeente en door de organisatoren van het Anima festival met als enige doel het creëren van toegang voor de 5-ticket pass en deze door te geven aan de winnaars.

Anima verbindt zich ertoe om deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het aanmaken van het 5-zitjesabonnement en om ze te verwijderen zodra het festival afgelopen is.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden bewaard tot het evenement wordt gehouden en vernietigd zodra het evenement voorbij is.

Wat zijn uw rechten?

De wet staat u toe om:

  • duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens
  • een rechtzetting van uw gegevens te vragen
  • een afschrift van uw gegevens te krijgen (kosteloos voor de eerste aanvraag)
  • te vragen dat de gegevens worden gewist, voor zover we niet verplicht zijn om deze gegevens te bewaren
  • te vragen dat de verwerking van uw gegevens zou worden opgeschort (zonder ze te wissen)
  • uw toestemming voor verdere verwerking van uw gegevens in te trekken

Deze rechten gelden voor alle verwerkingen die gebeuren door het gemeentebestuur, maar bepaalde wetten en voorschriften kunnen deze rechten beperken.

Voor deze aanvragen gebruikt u het aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Voor alle vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens waarop u geen antwoord krijgt via bovenstaand adres, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@oudergem.brussels of per post naar ons algemeen adres, ter attentie van de DPO.

Indien u denkt dat een verwerking in strijd met de wetgeving is gebeurd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).