Verlies of diefstal van identiteitskaart of paspoort

Docstop

Elk verlies of elke diefstal van een identiteitskaart of paspoort moet aan de politie gemeld worden. Iedereen kan de verloren of gestolen identiteitspapieren eerst ook laten blokkeren via Docstop. Deze melding voorkomt het risico op fraude met de kaart.

Docstop is een dienst van de federale overheid. Elke eigenaar van Belgische identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel) kan er het verlies van zijn of haar papieren 24 uur per dag melden door te telefoneren naar: 00800/2123.2123. of: 02/518.21.23.

Fraude voorkomen

Docstop helpt fraude met identiteitspapieren voorkomen. Na het vaststellen van de identiteit, wordt het document in slechts enkele minuten geblokkeerd op www.checkdoc.be . Deze website wordt door banken en andere instanties of administraties gebruikt om na te gaan of een identiteitsdocument bekend staat als gestolen, verloren, verstreken of ongeldig.

Diefstal of verlies: wat doen?

  • In geval van diefstal . Bel onmiddellijk naar DOCSTOP . Doe ook aangifte van de diefstal bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie.
  • In geval van verlies . Bel onmiddellijk naar DOCSTOP . Ga vervolgens naar uw gemeentehuis. Buiten de openingstijden kunt u bij de politie terecht voor een voorlopig attest.

Belangrijk: als het verloren document een verblijfstitel betreft, dient u altijd eerst aangifte van het verlies te doen bij de politie alvorens naar het gemeentehuis te gaan.