VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales ;
Gelet op de maatschappelijke statuten van de intercommunale VIVAQUA, artikel 20
Herzien zijn beraadslaging 002/24.10.2019/A/0007 houdende "VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder"
Gezien het volgende:
Op 04.11.2020 nam de heer Didier Molders ontslag als bestuurder van de intercommunale VIVAQUA.
Een mandaten van bestuurder moet worden ingevuld.
Op 05.11.2020 werd een oproep tot het indienen van aanvragen gelanceerd.
Er werd één aanvraag ontvangen namens:
  • 09.11.2020 - de Heer Michel Blampain, geboren op 14.06.1968, wonende Steenzwaluwenlaan 20 te 1160 Oudergem
BESLUIT
de Heer Michel Blampain te benoemen tot bestuurder bij de Intercommunale VIVAQUA.
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan VIVAQUA en aan de betrokkene.