"VZW MAISON DES JEUNES D'AUDERGHEM" - Aanduiding van de nieuwe leden

DE RAAD,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op artikel 120, § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de statuten van de vzw "Maison des Jeunes d'Auderghem"
Overwegende wat volgt:
De gemeenteraad wordt opgeroepen om ambtshalve 11 leden van de algemene vergadering en 6 bestuurders te benoemen.
De vertegenwoordiging van de verschillende politieke partijen van de gemeenteraad wordt gewaarborgd door de volgende verdeelsleutel: het aantal gekozen leden van de partij vermenigvuldigd met het aantal toe te kennen zetels gedeeld door het aantal gekozen leden van de gemeenteraad.
De verdeling is als volgt voor de 16 toe te kennen zetels in de algemene vergadering:
 • Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 7 gewone leden
 • Ecolo-Groen, 8 zetels: 3 gewone leden
 • MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 gewoon lid
 • PS, 1 zetel: 1 lid met raadgevende stem
 • Liste Citoyenne 1160, 1 zetel: 1 lid met raadgevende stem
De verdeling is als volgt voor de 6 toe te kennen zetels in de raad van bestuur:
 • Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 4 bestuurders
 • Ecolo-Groen, 8 zetels: 2 bestuurders
 • MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 bestuurder met raadgevende stem
 • PS, 1 zetel: 1 bestuurder met raadgevende stem
 • Liste Citoyenne 1160: 1 bestuurder met raadgevende stem.
Gelet op de voorgestelde kandidaturen;
BESLIST:
ambtshalve 11 leden van de algemene vergadering te benoemen voor de duur van de legislatuur;
 • Mevrouw Joséphine Arpaillange  (ECOLO-GROEN)
 • Mevrouw Christine Bogaert (LB)
 • Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
 • Mevrouw Sophie de Vos (LB)
 • Mevrouw Dominique Dickers (LB)
 • De Heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
 • De Heer Didier Molders (LB)
 • Mevrouw Déborha Newton (LB)
 • De Heer Adrien T'Kint (ECOLO-GROEN)
 • De Heer Marc Vandame (LB)
 • De Heer Nicolas Muller (MR-OpenVLD)
Voor de duur van de legislatuur 2 leden van de algemene vergadering met raadgevende stem te benoemen
 • Mevrouw Emmanuelle Poznanski (PS)
 • Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
Voor de duur van de legislatuur 6 bestuurders te benoemen.
 • Mevrouw Joséphine Arpaillange  (ECOLO-GROEN)
 • Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
 • Mevrouw Sophie de Vos (LB)
 • De Heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
 • De Heer Didier Molders (LB)
 • De Heer Marc Vandame (LB)
en 3 bestuurders met raadgevende stem
 • De Heer Anthony Piha (MR-OpenVLD)
 • Mevrouw Emmanuelle Poznanski (PS)
 • Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
Dit beraadslaging wordt door de dienst Sociale Coördinatie overgemaakt aan de vzw "Maison des Jeunes d'Auderghem" en aan de betrokkenen.