"VZW Senioren Oudergem" Aanduiding van de nieuwe leden

DE RAAD,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op artikel 120, § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de statuten van de vzw "Seniors Auderghem"
Overwegende wat volgt:
De gemeenteraad wordt opgeroepen om ambtshalve 16 leden van de algemene vergadering en 11 directeurs te benoemen.
De vertegenwoordiging van de verschillende politieke partijen van de gemeenteraad wordt gewaarborgd door de volgende verdeelsleutel: het aantal gekozen leden van de partij vermenigvuldigd met het aantal toe te kennen zetels gedeeld door het aantal gekozen leden van de gemeenteraad.
De verdeling is als volgt voor de 16 toe te kennen zetels in de algemene vergadering:
 • Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 10 gewone leden
 • Ecolo-Groen, 8 zetels: 4 gewone leden
 • MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 gewoon lid
 • PS, 1 zetel: 0 gewone leden
 • Liste Citoyenne 1160, 1 zetel: 0 gewone leden.
De PS en de Burgerlijst 1160 zullen twee mandaten delen, het ene effectief, het andere met een raadgevende stem. Elke partij oefent elk mandaat uit voor een periode van drie jaar (d.w.z. voor de helft van de legislatuur).
De verdeling is als volgt voor de 11 toe te kennen zetels in de raad van bestuur:
 • Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 7 bestuurders
 • Ecolo-Groen, 8 zetels: 3 bestuurders
 • MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 bestuurder
 • PS, 1 zetel: 1 bestuurder met raadgevende stem
 • Liste Citoyenne 1160: 1 bestuurder met raadgevende stem.
Gelet op de voorgestelde kandidaturen;
BESLIST:
ambtshalve 15 leden van de algemene vergadering te benoemen voor de duur van de legislatuur;
 • Mevrouw Joséphine Arpaillange  (ECOLO-GROEN)
 • Mevrouw Véronique Artus (LB)
 • Mevrouw Florence Couldrey (LB)
 • Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
 • Mevrouw Jo Demuth (ECOLO-GROEN)
 • Mevrouw Isabelle Désir (LB)
 • De heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
 • De heer Paul Grosjean (ECOLO-GROEN)
 • De heer Didier Molders (LB)
 • De heer Bernard Noël (LB)
 • De heer Claude Salme (LB)
 • Mevrouw Annick Sommer (LB)
 • De heer Marc Vandame (LB)
 • De heer Lucien Vandenbroek (LB)
 • De heer Jean-François Bairiot (MR-OpenVLD)
voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een ambtshalve lid van de algemene vergadering en een lid met raadgevende stem te benoemen.
 • De heer Samuel Buzitu (PS)
 • Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
voor de jaren 2022, 2023 et 2024 een ambtshalve lid van de algemene vergadering en een lid met raadgevende stem te benoemen.
 • Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
 • De heer Samuel Buzitu (PS)
Voor de duur van de legislatuur 11 bestuurders te benoemen.
 • Mevrouw Joséphine Arpaillange  (ECOLO-GROEN)
 • Mevrouw Véronique Artus (LB)
 • Mevrouw Florence Couldrey (LB)
 • Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
 • Mevrouw Jo Demuth (ECOLO-GROEN)
 • De heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
 • De heer Didier Molders (LB)
 • De heer Bernard Noël (LB)
 • De heer Claude Salme (LB)
 • De heer Lucien Vandenbroek (LB)
 • Mevrouw Samira Benyahia (MR-OpenVLD)
en 2 bestuurders met raadgevende stem
 • De heer Samuel Buzitu (PS)
 • Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
Dit beraadslaging wordt door de dienst Sociale Coördinatie overgemaakt aan de vzw "Seniors Auderghem" en aan de betrokkenen.