Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): herdenkingen Tweede Wereldoorlog - 75ste verjaardag van de Bevrijding

Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Op 3 en 4 september heeft Brussel de 75 ste verjaardag van de Bevrijding herdacht. In Oudergem hebben we de indruk dat deze herdenking dit jaar niet heeft plaatsgevonden. Maar ik zeg niets nieuws wanneer ik eraan herinner dat op 3 september 1944 onze gemeente een van de eerste plaatsen van Brussel was die door de Irish Guards bevrijd werd.
De toestand in 2019 staat in schril contrast met de 50 ste verjaardag van de Bevrijding van Oudergem in 1994: vuurwerk, tentoonstelling, bezoek van de Welsh Guards, planten van een herdenkingsboom aan het Heilig-Hartsquare enz.
Het is een vaststelling die ons sterk verwondert in een periode waarin de extremisten in Europa winnen aan slagkracht. Liggen de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog al te ver van ons verwijderd in de tijd? 
Wij stellen ons de volgende vragen:
  • Waarom heeft de gemeente geen initiatief genomen om de 75 ste verjaardag van de bevrijding van Oudergem te herdenken?
  • Omdat het onze plicht is te herdenken, stellen wij ons de vraag of het niet interessant zou zijn om een werkgroep op te richten die bestaat uit bewoners van alle leeftijden van onze gemeente die zich op structurele wijze zou bezighouden met de herdenking van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Oudergem? Naast de officiële evenementen zoals 11 november zou de werkgroep activiteiten kunnen organiseren om de herdenking voor de jongere en de toekomstige generaties Oudergemnaren meer concreet te maken. Zoals bekend, herdenken wij volgend jaar de 80ste verjaardag van het Duitse offensief in mei 1940…
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van mevrouw Eloïse Defosset, schepen
Het klopt dat ik geen zoveelste stoet met een heel kleine opkomst wou organiseren. Als ik mij goed herinner, was de opkomst de laatste keer heel beperkt: hoogstens 10 personen! Aangezien ik vorig jaar nog niet in functie was, was het moeilijk om iets te organiseren.
Maar de 75ste verjaardag van de Bevrijding zal zeker herdacht worden; wij hebben niet gewacht tot in september 2019 om te voldoen aan onze 'plicht' tot herdenken aangezien er reeds in 2017 een brochure uitgebracht werd door de Historische Kring (want ja, er bestaat een Historische Kring die hoopt aan de hand van herinneringen van Oudergemnaars raadsels op te lossen en die openstaat voor alle suggesties in verband met de geschiedenis van de gemeente).
Aan de 75ste verjaardag van de Bevrijding zal ook een hoofdstuk of rubriek gewijd worden in het nieuwe boek dat eind dit jaar verschijnt. Ik geef het woord aan Sophie de Vos die dit project leidt en er meer kan over vertellen.
Oudergem neemt haar dagelijkse plicht tot herdenking ter harte!
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
Ik bevestig dat het organiseren van een waardig herdenkingsevenement op voorhand moet voorbereid worden en dat wij ervoor gekozen hebben om ons volledig te richten op de herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, met evenementen die georganiseerd werden van 2014 tot 2018, waaronder:
  • historische ateliers in de scholen
  • thematische cinéclub (van jaar tot jaar verlengd met andere thema's)
  • virtueel wandelparcours (QR-codes)
  • tentoonstelling Alfred Bastien in het kunstcentrum van het Rood-Klooster (auteur van het "panorama de l’Yser")
  • herdenkingsplaat Alfred Bastienstraat
  • grondige renovatie van het dodenmonument op de rotonde van de Vorstlaan
  • herdenkingsdag in Hertoginnedal … juist omdat de plicht tot herdenken belangrijk is en ik denk dat wij dit naar aanleiding van al deze activiteiten van 2014 tot 2018 gedaan hebben
Het klopt dat wij het in 2019 meer bescheiden gedaan hebben maar wij hebben een document voorbereid van de Historische Kring dat integraal opgenomen zal worden in het boek dat voor het einde van dit jaar gaat verschijnen … uiteraard over de bezetting maar ook over vele andere zaken .... er zijn zovele herinneringen die wij moeten eren!!!
Zo hebben wij onder andere twee andere documenten opgesteld die dit jaar nog afgewerkt zullen zijn, enerzijds over de verzetsstrijders en anderzijds over de personaliteiten die de titel gekregen hebben van rechtvaardigen onder de volkeren omdat zij tijdens de oorlog Joodse kinderen verstopt hebben.