Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Een klimmuur onder het Herrmann-Debrouxviaduct

Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren schepenen,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Begin april kon iedereen de constructie onder het viaduct Herrmann-Debroux vaststellen. Als gevolg van de gezondheidscrisis moest de zaal New Rock haar deuren sluiten en werd besloten een "private" openluchtzaal te bouwen. In deze moeilijke coronatijd kunnen we dit soort initiatieven voor jong en oud alleen maar aanmoedigen.
Is de gemeente benaderd voor andere soortgelijke projecten?
Is de gemeente van plan om, in afwachting van de toekomstige sloop van het viaduct, dat een echt stedelijk litteken is, artistieke projecten rond het viaduct te ontwikkelen?
Werden er in het kader van de participatieve begroting openluchtprojecten voorgesteld?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie PAULISSEN
Gemeenteraadslid - DéFI
Antwoord van mevrouw Eloïse Defosset, schepen:
Ik bedank u dat u tijdelijke constructie van deze klimmuur onder het viaduct, tot stand gebracht door de zaal New Rock, in de kijker hebt gezet. Net als vele andere sectoren lijdt de sportwereld onder deze gezondheidscrisis en het is belangrijk dat de gemeente, binnen onze mogelijkheden, dit soort initiatieven begeleidt en steunt, want ze vormen een goed alternatief in deze moeilijke tijden van pandemie waarin de beoefening van sportieve activiteiten onderworpen is aan een strikt protocol dat moet worden nageleefd.
Precies op deze plaats heeft de gemeente de wens om een skatepark te installeren. Het is een project dat ook door vele jonge burgers wordt gesteund en waarvoor wij reeds verzoeken hebben ontvangen, met name via petities. We hoeven maar te kijken naar de jongeren die met hun skateboards door de gemeente lopen zonder een echte plaats te hebben om hun activiteit uit te oefenen. Ik denk dat het een geweldig project is om onder dit viaduct tot stand te brengen. Het kan ook behouden blijven na de sloop van het viaduct.
Wat sport betreft, kregen we geen vragen voor andere types projecten, maar ik geef nu het woord aan mevrouw de Vos, die daar in het kader van haar bevoegdheden zeker nog iets aan kan toevoegen.
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:
Het viaduct is inderdaad een bron van verbeelding voor onze burgers in het kader van de gedeelde begroting waarvan de fase van de indiening van projecten morgen afloopt. Naast het door mevrouw Defosset genoemde skatepark zijn er ook verschillende frescoprojecten en een vergroeningsproject. Ik herinner u eraan dat in alle gevallen voor de projecten een gewestelijke vergunning vereist zal zijn.