20201126_GR

Gemeenteraad - 26.11.2020 - Uitzending

De zitting wordt virtueel gehouden en zal op deze pagina worden uitgezonden.

Meer

Op afstand houden van de vergadering van de Gemeentraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Interpellatie van de inwoners - voetgangerstoegang tot het gemeentelijke stadion

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Bericht van de burgemeester over de maatregelen naar aanleiding van de pandemie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 15.12.2020 - Stemming over alle agendapunten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van een eerste subsidie van het Gewest voor de aankoop van herstelpunten voor fietsen alsook een tweede subsidie voor de aankoop van fietsboxen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Samenwerkingsovereenkomst tussen de RSCA FOUNDATION Constant Vanden Stock en de Gemeentebestuur van Oudergem om voetbaltrainingen voor jongeren van 10 tot 14 jaar of kansarme personen te organiseren van 15 september 2020 tot 15 juni 2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Plaatselijk Preventie-en Buurtplan van de Gemeente Oudergem 2020 : overeenkomst, schuldvordering (voorschot 60 %) en geraamd budget.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Perspective Brussels - Complementaire Subsidie : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 20 %).

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Werkgroep gendergelijkheid - Huishoudelijk reglement

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel – Toekenning aan de gemeenteambtenaren van een eenmalige premie van 500 € bruto voor het jaar 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de receptie op het gemeentehuis - uitstel van 29/10/2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer