20201217_GR

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 juni 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 september 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 maart 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 juni 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 september 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Begrotingswijziging nr 5 gewone dienst - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2021 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2021 – Voorlopige goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Gemeentebegroting - dienstjaar 2021 - Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Toekenning voor 2020 van een eindejaarstoelage.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Overheidsopdracht voor diensten voor bijstand aan de opdrachtgever voor de grondige renovatie van het gebouw van het gemeentebestuur van Oudergem – Vaststelling van de voorwaarden van de aanbesteding – Goedkeuring van de uitgaven en lastenboek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Gemeentepersoneel : Administratief statuut van het gemeentepersoneel. - Wijzigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160): Inbraak / Huisinvasie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer François Lebovy en Mevrouw Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): Misdaad in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mondelinge vraag van Mevr. Marie-Pierre Bauwens en Mevr. Anastasia Bakounine (ECOLO-GROEN): Europese week van de afvalvermindering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Christian Grétry en Mevrouw Jasmine Boumraya (ECOLO-GROEN): B22 en B23 tekens

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer