20210930_GR

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2021 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Sociale samenhang - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Rechtsvordering instellen bij de Ondernemingsrechtbank te Brussel met het oog op de eenzijdige opzegging van de aanvullende verzekeringsovereenkomst voor arbeidscontractanten waarvan ETHIAS - BELFIUS kennis heeft gegeven

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Overheidsopdracht van diensten voor de aanstelling van een multidisciplinair team van projectontwerpers belast met het ontwerp en de contrôle van de uitvoering van de renovatie van het gemeentehuis van Oudergem en het OCMW-gebouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Overheidsopdracht voorbehouden aan de sociale ondernemingen betreffende de reiniging diensten van de gemeentelijke gebouwen - Openbare procedure met Europese bekendmaking - Goedkeuring van het lastenboek en van de andere documenten van de opdracht

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Jaarverslag 2020 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de opening van een Fedasil-opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het FEDASIL-centrum in de Van Horenbeecklaan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Pauline Vermeiren en mevrouw Marie-Pierre Bauwens (ECOLO-GROEN): Versterking van het Brusselse groene netwerk

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de het richtplan van aanleg Delta-Herrmann-Debroux

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Covid Safe Ticket

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de leegstand van kantoren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer