RPA Herrmann-Debroux

Mondelinge vragen van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI) en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de ontwikkeling van het RPA Herrmann-Debroux

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

RPA: bijna 1.000 reacties

De Oudergemnaren tekenden massaal present om deel te nemen aan het openbaar onderzoek over het RPA Herrmann-Debroux.

Meer

RPA Herrmann-Debroux : alle resultaten van de openbare onderzoek

Tussen 10 oktober en 9 december hebben 2709 Oudergemnaars het ontwerp geraadpleegd op de website van de gemeente. 658 van hen hebben het beschikbare reactieformulier ingevuld. Er vonden ook heel wat gesprekken plaats tussen de verenigingen op het terrein en buurtcomités.

Meer

Oudergem brengt een advies uit over het RPA Herrmann-Debroux

Tussen 10 oktober en 9 december hebben  2709 Oudergemnaars het ontwerp geraadpleegd op de website van de gemeente. 658 van hen hebben het beschikbare reactieformulier ingevuld. Er vonden ook heel wat gesprekken plaats tussen de verenigingen op het terrein en buurtcomités.

Meer

Geschiedenis van een stadslitteken: Het RPA, resultaat van 20 jaar intense lobbying

Luidt de start van het openbaar onderzoek van het RPA het begin van het einde van een lange geschiedenis in die diepe sporen in Oudergem heeft achtergelaten? Enkele belangrijke datums...

Meer

Geef tot 9 december je advies over het ontwerpvan RPA Herrmann-Debroux

Oudergemnaren kunnen daarbij hun mening te geven over een project dat binnen 10 of 20 jaar het licht zou moeten zien en een duidelijke ambitie voor ogen heeft: de koolstofarme stad van morgen voorbereiden.

Meer

Geef uw mening over het RPA!

Het ontwerp van RPA (richtplan van aanleg) Herrmann-Debroux wordt tot 9 december voorgelegd voor openbaar onderzoek. Dat betekent dat u tot die datum de tijd heeft om uw bemerkingen kenbaar te maken. Voor uw gemak heeft de gemeente Oudergem een vereenvoudigd reactieformulier opgesteld.

Meer

Een project voor alle Oudergemnaren

De burgemeester aan het woord.

Meer

Alle nuttige links betreffende het RPA

Hier vindt u alle nuttige links om uw kennis over het RPA te verdiepen.

Meer

En dan?

Na het openbaar onderzoek zal Perspective.brussels het ontwerp herzien op basis van de opmerkingen van de buurtbewoners en de officiële instanties. Als aan bepaalde opmerkingen geen gevolg wordt gegeven, dan moet het studiebureau dit verantwoorden.

Meer

Praktische handleiding van het RPA

Het ontwerp van RPA (richtplan van aanleg) Herrmann-Debroux dat voor openbaar onderzoek wordt voorgelegd, is een "turf" van 2.200 bladzijden. Het bevat verschillende documenten.

Meer

Voorstelling van het RPA, deel per deel

Hieronder vindt u een bondige samenvatting van het project, deel per deel, vanaf het Leonardkruispunt tot Delta.

Meer

Historisch heraanlegplan

Het RPA Herrmann-Debroux wordt tot 9 december onderworpen aan een openbaar onderzoek. Oudergemnaren kunnen daarbij hun mening te geven over een project dat binnen 10 of 20 jaar het licht zou moeten zien en een duidelijke ambitie voor ogen heeft: de koolstofarme stad van morgen voorbereiden.

Meer

Plan voor vervanging viaduct

Het gewest lanceert een richtplan van aanleg voor Herrmann-Debroux.

Meer

Het RPA Herrmann-Debroux: een cruciaal project voor de toekomst van Oudergem

Het Brussels Gewest maakt zich op om, via de instantie Perspective.brussels , een tiental Richtplannen van Aanleg (RPA's) uit te werken in verschillende Brusselse wijken. Een van die plannen heeft rechtstreeks betrekking op Oudergem: het Richtplan van Aanleg Herrmann-Debroux .

Meer